Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

Yoga minskar astmaattacker

Publicerad 25 november 2010,

Senast ändrad 28 juni 2014

v Även otevatn - utbildning. nej

Yoga kan nästan halvera symtom på astma efter bara 10 veckor, säger forskare vid merican College of Sport Medicine.

De tillät en grupp astmatiker att utföra 2 yoga lektioner per vecka och bad dem att träna ungefär 30 minuter på egen hand.

Vid slutet av träningsperioden rapporterade alla ämnen att förekomst av symtom hade minskat och livskvaliteten hade ökat med över 40%.

De ansts att den djupandning och mängden sträckning som genomföres när man står i en yoga position ger lika respiratorisk stress på ett astmaanfall. är en person blir van vid detta hjälper de till att förbereda kroppen för framtida fall så att de bättre kan leva med astma.

Yoga är ett utmärkt sätt att träna för att ge mindre symptom på astma och det finns inga negativa biverkningar, såsom återfinns i olika läkemedel, säger forskaren my idwell.

Hon tror att för vissa kommer regelbunden yoga att innebära mindre användning av medicin.

Källa: // www. Daily Mail. co. uk / hälsa / artikel-1190173 / Fitness nyhets Yoga Minska astmaattacker-Say-forskare. html # ixzz16CX0iheS

ADVERT

Mest populära