Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

Med världen som en bana

Publicerad December 1, 2013

Senast uppdaterad 24 juni 2014

v Charlotte M. S. Karlsen - Utbildning. com

4. Maj är en gemensam start för löpare på fem kontinenter. ll inkomst går till de som inte kan springa.

Varje spelare startar samtidigt - en del tre på morgonen, andra sju på kvällen - när Wings for Life organiserar den enorma välgörenhet race vars uppgift är att stödja forskning som kommer att förbereda ett botemedel mot ryggmärgsskador (MS).

från rullstol tillbaka på skidor

för tidigare Freerider skidåkning och S hoppare Karina Hollekim, som är norsk ambassadör för projektet, är det viktigt att förmedla ditt budskap att ge hopp och inspiration till dem som befinner sig i en svår situation.

- tt långt liv i extrema sporter betyder att jag har varit nära ryggmärgsskador i flera situationer, och det är bara tillfällen som inte gör mig ens en av dem, anser Hollekim.

Den 37-årige själv var i rullstol efter att hon hade båda benen bruten 2006 efter en bastard efter baseball. 20 operationer efter att läkarna sa att hon aldrig skulle gå igen, var Hollekim tillbaka på skidåkning 2010. År 2007 släppte hon den kritikerrosade biografiska filmen "20 sekunder av glädje".

- Jag har sett vikten av fysiologi och vad den kan åstadkomma. tt större fokus på ryggmärgsskador kan göra människor medvetna om att det i framtiden kan vara möjligt att hjälpa de drabbade, anser Hollekim.

Sedan hon satt upp som professionell idrottsman har hon rest runt om i världen och höll motivationsföreläsningar om kampen tillbaka till livet och berget. Forskare och deras resultat spelar en viktig roll i det hon kommunicerar.

- De resultat de hittar och verktygen de utvecklar kan öka individernas livskvalitet. Vem kan sätta priset på ett liv? , frågar Hollekim.

Sätt i en rullstol: Karina Hollekim (37) var i rullstol efter att ha lidit ben krossade under landning efter en bas hoppa i 2006. Som extrem sport idrottsman har hon sett ryggmärgsskada på nära håll, trots att hon inte ens drabbade. Som ambassadör till Wings for Life World un hoppas hon att hon ska bidra till forskning som hittar botemedel mot MS. FOTO: ed ull 2009

Företagaren tog initiativet

I orge jobb iksförbundet för ryggmärgsskadade (LS) nuförtiden nära Wings for Life Foundation och ed ull, som är initiativtagare och konceptutvecklare för kampanjen.

- Det finns mycket spännande forskning om regenerering av ryggmärgsskador, och vi kan nå någonstans i världen kommer att se de första kliniska prövningar på människa där syftet är att reparera delar av skador i ryggmärgen sig, berättar LS ledare Leif rild Fjellheim.

Det var då att sonen av en av ed ull grundare Dietrich Mateschitz kamrater skadades i en motocross tillfällighet att de två skapade organisationen Wings for Life, som bedriver forskning om ryggmärgsskador.

- Lycka till, du kan säga. Oftast är det cancer och aids som sätts internationellt i fokus eftersom de är mer problematiska. Det är fantastiskt att fokus ligger också på de mer begränsade studierna, säger Fjellheim.

Uncategorized for esearch

Som den officiella internationella värd för Wings of Life World un kan ed ull Group garantera att alla intäkter för tävlingen som kommer via uropean Merchant Services (MS) går obemärkt för forskning. Kristian Kjelman är kommunikationsdirektör i ed ull orway och uppskattar att han har LS på laget.

- Vi är väldigt glada. ed ull kan ordna händelser och skapa uppmärksamhet, men ryggmärgsskador är LS som finns här i orge. Vi hjälper dem att markera tematiken, säger Kjelman.

mbassadör Hollekim, som länge var ed ulls enda norska utövare, korsar sina fingrar för medel från World Life un för att hjälpa till att hitta en bot.

- Det är det gemensamma målet som alla som deltar i projektet har, och vi arbetar alla frivilligt. Jag vet från sina egna erfarenheter att kompetenta hälso- och sjukvårdspersonal tillsammans med den underliggande undersökningen är en viktig förutsättning för att återvända efter skada, förklarar Hollekim.

Hon påpekar att det naturligtvis kräver viljestyrka eller envishet, och dessutom stöd från folket kring en, men att det inte finns något att göra utan forskning.

- Utan forskning hade jag satt i den stolen ändå, om jag inte kunde kasta kryckorna efter tre år. Fysikvetenskapen kan utföra mirakel, säger hon.

orge på världstoppmötet

orska undersökningar om behandling och rehabilitering av ryggmärgsskador är bland världens ledare. I orge finns fyra institutioner som är involverade i MS-forskning: Haukeland Universitetssjukhus, St. Olavs sjukhus och Sunnaa sjukhus samt Institutionen för medicinsk grunder vid Universitetet i Oslo.

- Det finns bara mellan 20 och 25 laboratorier i världen som arbetar med sådan forskning om regenerering. Men forskare spenderar tid på att skriva ansökningar för att få hundratusentals dollar här och femhundra tusen där, så att skriva rapporter är det dags att undersöka, säger Leif rild Fjellheim, som hoppas och tror att loppet och kampanjen i framkant kan leda till tydliga framsteg på vägen mot ett botemedel mot MS.

- Även om det finns relativt få drabbade av ryggmärgsskador är skadorna mycket allvarliga både för de drabbade, deras släktingar och samhället i allmänhet. Vård och uppföljning dygnet runt för vissa, såväl som anpassade bostäder och transporter är bara några av de saker som krävs, förklarar Fjellheim.

Han anser att det som krävs är medel för riktade och specificerade åtgärder som har konkreta och långsiktiga mål inom ramen för studien som ryggmärgsskador är. De insamlade medel kommer att fokusera på forskning om regenerering, dvs reparation av ryggmärgen själv.

- Lyckligtvis har vi kommit så långt att vi inte längre accepterar att ryggmärgsskador inte kan "repareras", säger LS-ledaren.

Genom att undersöka olika grader av ryggmärgsskada, som är nära knuten till hjärnan, kan man hitta nya metoder för motion och rehabilitering. Med mer ekonomiska medel som öronmärkts för sådan forskning hoppas LS och deras systerorganisationer över hela världen på framsteg inom forskning och synliga resultat inom en snar framtid.

Stavanger vent

rrangörerna i orge syftar till 2.000 deltagare, men har inte satt något övre tak.

- lla är välkomna, men om 50. 000 möts kommer det att bli ett logistiskt problem, skrattar Kjelman.

Det är därför en tidsfrist på två veckor före händelsen den 4 maj 2014, där rullstolsanvändare också kan delta om de följer.

Loppet är upplöst på sättet att en bil börjar 30 minuter bakom löparna. ftersom fart accelererar och deltagarna tas tillbaka av bilen är loppet över. Det finns dock inget minimikrav för hur långt det ska gå, och det är inte ett villkor att alla kommer att tas tillbaka av bilen.

- Löparna börjar i pooler enligt sina ambitioner enligt deras läge. är bilen tar en igen är tävlingen över, men om någon vill springa 250 meter för ett bra fall är det okej, säger Kjelman.

På lång sikt är målet att genomföra Wings for Life World un varje år för att samla in pengar för forskning om botemedel mot ryggmärgsskador.

Huvudbild:

Kör för en bra sak: I maj nästa år samlas en hel värld för att skaffa pengar för forskning på ryggmärgsskador. Den norska händelsen äger rum i Stavanger. Pressmeddelande: Wings for Life Foundation

ADVERT

Mest populära