Landets ledare inom motion och kost >> Artiklar

Vill du ha högre kompetens inom högkvalitativ industri? ?? Vi börjar nå en mättnadspunkt. Konkurrensen är bra för konsumenterna, men pristrycket kan göra det svårt att investera i ny utrustning, nya koncept och nya färdigheter. â?

Upplagt 5 december 2011

Senast uppdaterad 24 juni 2014

v ven otevatn Training. nej

- Vi börjar nå en mättnadspunkt. Konkurrensen är bra för konsumenterna, men pristrycket kan göra det svårt att investera i ny utrustning, nya koncept och nya färdigheter.

ranschchef nne Thidemann i huvudorganisationen Virke Trening är glad över att en av tre nordmän tar hand om hälsan genom att träna på gymmet. Hon är dock tvivlad på att den traditionella träningsmarknaden snart är mättad.

Kompetenskrav

- u ser vi att gymnasietävlingar ökar när nya entreprenörer börjar. Detta kan tyda på att marknadspotentialen hos utbildade nordmän är lika bra som tas ut. Det indikerar också att det är relativt enkelt att starta ett gym. Kanske för lätt? undrar Thidemann.

- rist på krav på anläggningar och expertis kan leda till för många spelare som vill ha en andel av marknadskakor. Det är bra med ett differentierat erbjudande när det gäller pris och koncept, men allt har en gräns.

Utvecklingen är utmanande om prispress gör det omöjligt att behålla en hög nivå av utrustning och expertis, säger branschdirektören

Industriförändringar

ranschorganisationen jobbar aktivt för att öka kompetensen hos gymnäringsindustrin.

- lla betjänas med högre certifierings- och standardiseringskrav ", säger Thidemann, som betonar att alla branscher inom snabb tillväxt kommer att uppleva samma utmaningar vad gäller expertis.

Hon tror att förändringar i branschen nu kommer att tvinga sig framåt.

- Det är aktuellt att fråga om vi har haft överarbete. ventuellt kan detta bero på konsolidering med större och nya kedjor och förlust av olönsamma företag.

ya kundgrupper

Thidemann anser också att centren måste se efter nya kundgrupper. land annat kan den nya reformen av hälsovårdsreformer återuppliva industrin.

- Utbildningscenter kan vara viktiga leverantörer till vården. eformreformen lägger stor vikt vid förebyggande och rehabilitering kan också vara en större produkt än idag. Men detta kräver att industrin ska betona kompetensutveckling, tror Thidemann.

Fakta om gymnasier

  • Det finns för närvarande 600 gym i orge.105 av dessa är belägna i Oslo.
  • Sedan 2008 har totalt 202 nya gymnationer upprättats.
  • De tio största kedjorna representerar totalt 38% av marknaden. Dessa kedjor har från 2 till 7% av marknaden.
  • Fitnessbranschen har blivit mer differentierad de senaste åren, med fler lågprisspelare.
  • Under 2010 handlade utbildningscenter i orge för mer än 3,5 miljarder kronor, en ökning med 12,8% från 2009.
  • Under 2007 gick sju gym i konkurs. År 2010 var antalet 20.

Källa: apport utarbetad av Kvarud nalys för funktionell träning, november 2011.

rtikeln erhålls med full tillåtelse från Creno. nr.

ADVERT

Mest populära