Landets ledare inom motion och kost >> Uthållighet

Olika träningspass är nyckeln till framgång!

Publicerad 3 mars 2014

Senast ändrad 24 juni 2014

Genom rik Grasaas utbildning. nej

Träna hårt eller träna mycket? Threshold Training? Polariserande motion? Valet är inte alltid så enkelt ...

Många undrar hur man kommer bäst i form. Det är överflödigt från träningstips och träning, vilket ger olika fysiologiska vinster. Om vi ​​håller oss till uthållighetstrening - vilket övningskoncept ger det bästa "condis"?

Forskare Stoggl & Sperlich undersökte vilka av följande 4 träningskoncept som gav den bästa effekten i redan välutbildade uthållighetsutövare. Är det träningsträning, träningsträning, träning med hög intensitet eller en mängd av dessa (polariserad träning)?

Utskottet bestod av 48 välutbildade uthållighetsutövare som var aktiva i löpning, cykling, triathlon och längdskidåkning. Idrottarna valdes slumpmässigt till ett av de fyra över träningskoncepten under en 9 veckorsperiod. Se Figur 1 för en översikt över träningskoncepten.

Figur 1: Översikt över de 4 olika träningskoncepten över en 3 veckorsperiod. n blandad övning, Viktträning, C Den polariserade träningen, D Hög intensitetsträning.

Före perioden genomgick alla utövare ett maximalt prov för utmattning, samt mätning av arbetsekonomi och Vo2peak mätning. För att säkerställa att utövare tränade i rätt intensitetszon, använde alla idrottare pulsmätare under sessionerna.

fter träningsperioden visade mätningarna att den polariserade träningen (mest variation i träning) resulterade i den största ökningen av Vo2peak och i det maximala utmattningstestet. Det fanns ingen skillnad i arbetsekonomin inom någon av grupperna. För gruppen av högintensiv träning minskade kroppsvikten i genomsnitt med 3, 7% efter avslutad träning. Ingen förändring i kroppsvikt noterades i övriga grupper.

Forskarna drog slutsatsen att den polariserade träningen ger den bästa förbättringen i utbildningen av välutbildade vuxna män. Mycket träning och tröskelträning under samma tidsperiod gav inga ytterligare förbättringar i form av utövare.

Stöggl T Sperlich (2014) Polariserat utbildning har stor inverkan på nyckeluthållighets variabler än tröskeln, hög intensitet, eller hög volym utbildning [pub ahead of print]

ADVERT

Mest populära