Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

öVning ger dig en bättre livskvalitet!

Publicerad 19 januari 2012

Senast uppdaterad 24 juni 2014

v ven otevatn Training. nej

y studie drar slutsatsen att träning ger dig en bättre livskvalitet.

Forskare har systematiskt gått igenom forskningsartiklar som publicerades 1980-2010 för att hitta bevis på huruvida det finns samband mellan utbildning och livskvalitet.

De analyserade 38 olika studier från välrenommerade internationella databaser.

yckelord som används för att hitta konsekvens med livskvalitet och motion var "motion", "walking", "fysisk aktivitet", "fitness", "sport" och "livsstil".

De flesta studier använde frågeformulär för att bedöma livskvaliteten.

esultaten visade att en hög fysisk aktivitet var förknippad med ökad livskvalitet. Detta sammanhang blev ännu mer aktuellt med ökande ålder.

Forskarna drar slutsatsen att det finns en koppling mellan utbildning och livskvalitet.

Källa: ev Saude Publica. 2012 feb; 46 (1): 166-179. Vereniging tussen fysieke activiteit en kwaliteit van leven bij volwassenen. Pucci GC, ech C, Fermino C, Travel S. Källa Centro de Ciências iológicas e da Saúde, Pontifícia Universidade Católica do Paráná, Curitiba, P, rasilien.

ADVERT

Mest populära