Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

Morgondagens idrottare - super idrottare med genteknik?

Publicerad 10 mars 2011

Senast ändrad 24 juni 2014

Om anti-dopingpraxis. nej

ioteknikutskottskonferensen, i samarbete med ntidoping orge.

Konferensen «Morning athletes - superatlites med genteknik? »Organiseras av bioteknikutskottet i samarbete med ntidoping orge.

Plats: Spindelteatern, Oslo

Tid: 16. Mars 2011 kl 09.00-16. 00

Konferensen är gratis. egistrera dig här.

Den snabba tekniska utvecklingen av genterapi och genetiskt urval innebär idrott för vissa utmaningar och dilemma:

* nvänds denna teknik idag?

* Kommer idrottsmän att använda gendoping för att vinna nu eller i framtiden?

* Kan genetisk teknik användas för att hitta morgondagens superutövare?

* Ska gent teknologi i sport tillåtas?

* Vilka faror är associerade med denna teknik?

* Kan gendoping spår?

ågra av svaren kommer när världens ledande forskare inom idrott och genteknik kommer till Oslo den 16 mars för att hålla samtal och diskutera ämnet.

Konferensen hålls på engelska.

Konferensen organiseras av ioteknikutskottet i samarbete med ntidoping orge.

egistrera dig och läs mer om mötet här.

ADVERT

Mest populära