Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

Hårdare kroppspump?

Publicerad 6 december 2011

Senast uppdaterad 24 juni 2014

Vid ven otevatn Training. nej

osu

y studie har utvärderat kroppsutbildningsformuläret odypump. Ger denna övning bättre styrka och förändrar muskelmassa?

Syftet med denna studie var att utvärdera effekten av ett 12 veckors träningsprogram med ody Pump på kroppssammansättning, muskelstyrka och uthållighet.

Metod

Ämnenna var 19 kvinnor (medelålder 21 år) som delades in i en träningsgrupp (9 personer) och en kontrollgrupp (10 personer).

Följande mätningar utfördes före och efter träning, förändring i kroppsvikt och fettmassa, maximal styrka i knäböj, mjölksyranivån i musklerna efter slutförandet av en odypump program (endast mätningar låret), hjärtfrekvens och ändringen i persistens under körning.

esultat

esultaten visade att individerna fick en signifikant ökning av maximal styrka i träningsklubborna.

Mätningar som gjordes före och efter träningsperioden visade att mjölksyrahalten i knästräckorna (framsidan av låren) och puls reducerades i träningspassens prestanda. Mjölksyrahalten minskade med 33% och hjärtfrekvensen minskade med 7%.

Inga förändringar i kroppsvikt och fetthalt mättes.

Körkapaciteten förbättrades inte heller efter 12 veckor med odypump.

Slutsats

Forskarna drar slutsatsen att ett 12 veckors odypump-program ger upphov till maximal styrka i träningen, men ingen förändring i kroppssammansättningen. Mätningarna visade också att musklerna som utbildas anpassar sig till övningarna så att musklerna blir mindre styva i utförandet av odypump (muskulär anpassning). Denna funktionella styrkorrigering verkar inte vara överförbar för att öka uthålligheten.

Källa: J Strength Cond es. 2011 dec; 25 (12): 3422-31. Förbättringar av metabolisk och neuromuskulär fitness efter 12-veckors bodypump®-träning. Greco CC, Oliveira S, Pereira MP, Figueira T, uas VD, Gonçalves M, Denadai S. Källa

IHuman Performance Laboratory, São Paulo State University, io Claro, rasilien; och 2iomechanics Laboratory, São Paulo State University, io Claro, rasilien.

ADVERT

Mest populära