Landets ledare inom motion och kost >> Nyheter

Directorate Health gäller reklamförbud på ohälsosamma livsmedel

spen spelund 11 December 2012

Directorate Health har nyligen presenterat en samrådsredogörelse där de ger ett starkt stöd till ministeriet för vård och omsorg tidigare förslag om ett förbud mot reklam för ohälsosamma livsmedel.

De reklamförbud som de önskar gäller reklam som vädjar till barn och ungdomar på TV och i andra media. Även om förslaget är avsett för personer under 18 år, blir resultatet att de flesta annonserna av ohälsosamma livsmedel försvinna helt.

 - remissvar - förslag till ny reglering av marknadsföring till barn och ungdomar i ohälsosam mat och dryck (PDF)Directorate Health anser att regleringen av marknadsföring riktad till barn och ungdomar ohälsosam mat och dryck är ett mycket viktigt steg i arbetet med att motverka ohälsosamma matvanor och ohälsosamma viktutveckling och därmed skydda barn och ungdomars hälsa bättre. Hälsodirektoratet stöder förslaget till nya bestämmelser.

I Världshälsoorganisationen (WHO) har marknadsföring av mat och dryck för barn varit på agendan i flera år. Ämnet fick ökad uppmärksamhet 2004 då den globala strategin för kost, fysisk aktivitet och hälsa uppgav att länder bör utveckla sektorsövergripande metoder för att göra något med marknadsföring av livsmedel till barn. I uropa var fallet igen visat genom arbetet i den europeiska stadgan om fetma från 2006, som även kallas för åtgärder för att minska omfattningen och effekterna av reklam för ohälsosam mat till barn. yligen är sådana åtgärder starkt kopplade till instrumentpaketet för att minska riskfaktorer för icke-smittsamma sjukdomar. Denna sjukdomsgrupp kräver många för tidiga dödsfall och störningar, och sjukdomsbördan ökar över hela världen.- Jag menar hälsomyndigheter har ett ansvar att skydda människor från farliga ämnen. är varje femåring i orge lider av fetma står vi inför ett stort samhällsproblem som vi måste ta itu med.

- nnonsförbud mot alkohol och rök har fått en allmän acceptans i ett ökande antal länder. är vi tittar på fetma problem och andra hälsoproblem relaterade till kost, jag tror att socker, salt och fett kräver vår uppmärksamhet på grund av stora och ensidig konsumtion skapar stora hälsoproblem.

ot oväntat darra Freia och andra livsmedel och godis tillverkare redan i byxorna i förslaget, och det är osannolikt att gå tyst i dörren medan en betydande del av omsättningen till deras skärs till förmån för bättre folkhälsa.

Det finns ingen tvekan om att statlig kontroll och inblandning kan ha både positiva och negativa konsekvenser, men det är åtminstone ett förslag med tillräckligt inflytande att det kan skicka statistiken ett steg i rätt riktning.Då först kommer vi att se om det går igenom och om vi slutar köpa Grandiosa i ett anonymt inslag med dubbla bild.ADVERT

Mest populära