Landets ledare inom motion och kost >> Uthållighet

Så här ska morgondagens bästa idrottare träna!

Publicerad 8 december 2013

Senast ändrad 24 juni 2014

Genom Øyvind Sandbakk - utbildning. nej

y bok för dem som tränar längdskidåkning. Läs utdrag av detta.

orges skidområde Cross Country Skiing har nyligen släppt boken Stage Cross-Country Stairway. Detta ger råd för att ungdomar har utmaningar och kunskaper som steg för steg leder till utveckling mot högsta prestationsnivå. oken bygger på erfarenheterna från orges mest framgångsrika utbildare och utövare, och beskriver hur utvecklingen av de färdigheter vi hittar bland världens bästa skidåkare bör ske. Kännetecknas för att rätt kompetens utvecklas vid rätt tidpunkt så att träningen inte blir "vuxenutbildnings ljus", men det bästa möjliga utvecklingssteget som idrottaren är på. Motion och biologisk ålder är i många fall viktigare än ålder i år. Trots att utvecklingstrappor är baserade på en tävlingsklass, som bygger på ålder, måste varje individ utvecklas mot bakgrund av sin biologiska ålder och sin träningsbas. Det kan variera mycket och rådgivning i utvecklingstrappor anpassas därför till individens utveckling och presenterar verktyg för att utveckla ett optimalt utvecklingssteg för varje individ.

Utveckling Trappor kan köpas på www. sportaffär. nej

Här är några utdrag ur boken:

De som lyckas med längdskidåkning är i första hand de som svarar bra på träningen över tiden. Detta beror på att träningen anpassas individuellt, med rätt träningsinnehåll, belastning och progression för den enskilda utövaren, och de som lyckas har inte bara bra inborna förhållanden. De har först och främst hög motivation och njutning av att träna mycket och hårt. Dessutom har de successivt utvecklat förmågan att målmedvetet, medvetet, smarta träna och gradvis utvecklat ett starkt ägande av sin egen utveckling. Därför tar de stort ansvar själv. Det här kallas utbildnings talang, vilket är det viktigaste av alla inbyggda färdigheter. Vi har kategoriserat de villkor som vi tycker är viktigast för landsvårdsframgång som ledande befattningshavare:

Tålamod

Idrottare vill ofta omedelbart reagera på träning och snabba resultat. Ofta är detta inte fallet, eftersom framsteg ofta kommer steg för steg. esultatet i unga år beror på tillväxt, mognad och nivå av konkurrenter i lokalsamhället. Detta betyder inte att resultaten i ung ålder är irrelevanta. Många upplever att framsteg och humör känner sig som den främsta drivkraften. Tränarna bör påpeka att utvecklingen är progressiv och att utvecklingen kan ske även om resultaten inte är tillgängliga under svåra perioder. Om tränaren har ett mastering fokus, är det ofta lättare för idrottsmän att komma igenom perioder när resultaten i tävlingar misslyckas.

Utbildningsmiljön ska präglas av att den är skräddarsydd för arbetskraven.Kraven får inte sänkas för att "hålla" på idrottarna. Tvärtom måste träningen läggas på så att idrottaren kan ta nästa steg i trappan och ändå närma sig den önskade nivån. Samtidigt är det viktigt att skapa en miljö där lycka, välbefinnande och samhälle hjälper till att få fler idrottare genom perioder då de naturliga framsteg som de upplevde under de första åren stannar.

behärska och utveckling orienterad miljö

en behärskning och utvecklingsinriktat träning och tävling miljö präglas av hård träning och ansträngning, men också mycket glädje och positiva upplevelser. I sådana träningsmiljöer är båda utövare och tränare engagerade i att ställa upp tydliga mål och mål för verksamheten. fter träningsperioder är det viktigt att testa framstegen och för att bestämma om målet är uppnått.

För att skapa optimal utveckling beror vi på tränare med bra sport och mänskliga färdigheter. Det är viktigt att tränaren involverar utövare och andra resursfolk i utvecklingsprocessen och skapar bra team som arbetar tillsammans om gemensamma mål. Tränarna bör aktivt utveckla utövare genom coachning och rådgivning, eftersom idrottarna utvecklas i önskad riktning.

24 timmars utövare

Det är viktigt att ta hand om hela varje skidåkare. Termen "24-timmars utövare" beskriver de övergripande kraven som görs och måste behärskas. I det här sammanhanget är det också möjligt att underlätta utveckling på andra arenor än idrott - skola / studier, karriärutveckling, arbetsmöjligheter, andra fritidsintressen, familj och vänner. För ledande befattningshavare som vill nå världens elit bör sportkarriären komma först, men det är viktigt att idrottarna utvecklas som hela människor. Men även för yngre idrottare måste vi ta hand om hela idrottarens utveckling, med en mångsidig vardag där sporten kommer att täcka upp många andra aktiviteter.

Parallellt med utvecklingsfasen när det gäller utbildning av innehåll och kvantitet måste en plan fastställas där andra aktiviteter arrangeras för att göra en förnuftig totalbelastning. För att bli framgångsrik i längdåkning, måste du ha tid att återhämta dig efter sessioner, men med något annat att hålla med nästa idrotten kan ge god krusning, vilket gör att idrottare att fortsätta sin idrottskarriär längre och att bättre kunna hantera skador och bryta.

Värderingar och attityder

"ra attityder" är en allmänt använd term i alla idrottsmiljöer. Utövare med bra attityder har stark inre motivation, stort nöje i utvecklingsprocessen, tar ansvar för sin egen utveckling och gör de prioriteringar som krävs för att lyckas. ttityder och kultur bör baseras på de grundläggande värderingar sport och det är dessa kärnvärden betyder för den enskilde idrottare och lag:

• Joy genom behärskning

• gemenskapen genom utveckling längs

• hälsa genom en holistisk liv

• Ärlighet genom tydliga attityder

Sådana skidåkare är bra exempel för andra, och inspirerar ofta resten av miljön.

ADVERT

Mest populära