Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

Svettar män mer än kvinnor?

Publicerad 7 juli 2010

Senast uppdaterad 24 juni 2014

Vid ven otevatn Training. nej

Denna studie visar på skillnaden mellan kön på mängden svett under en spinntid.

Litteraturen rapporterar om könsskillnader i mängden svett under uthållighetsträning.

Denna studie var ämnena 14 män och 12 kvinnor som deltog i en 90 minuters spinntid.

För beräkning av fluidförlusten beräknades förhållandet mellan kroppsmassa och vätskeintag.

Mätningarna visade att män att män svettar betydligt mer än kvinnor. Männa svettade 1, 12 liter per timme medan kvinnorna svettade 0. 57 liter per timme, trots att det inte fanns könsskillnader vad gäller vätskeintag före mätningarna.

Forskarna drar slutsatsen att framtida forskning måste fokusera på huruvida kvinnor har effektivare svettproduktion och avdunstning och om män kan ha större svettningskapacitet än kvinnor.

Källa: J Strength Cond es. 2006 aug; 20 (3): 723-4. Könsmässiga skillnader i svettsvaret under spinning. Hazelhurst LT, Claassen . Institutionen för fysiologi, University of Pretoria, Pretoria, Sydafrika.

ADVERT

Mest populära