Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

Löpare hög - en bra erfarenhet

Publicerad 4 Januari 2011

Senast ändrad 28 Jun 2014

v Även Hollingen - utbildning. nej

Vad är löpare höga?

Många har upplevt känslan av lätthet och vinst, välbefinnande och bättre humör efter träningstillfällen. Detta har i synnerhet varit en upplevelse som har gått tillbaka till löpare och därmed kallade löpare högt. rfarenheten kan ha beslektskap med flödes upplevelse när löparna har rapporterat att denna känsla ofta kan förekomma under drift där de får en upplevelse av att förlora spår av tid och rum, en ökad känsla av välbefinnande. Dessutom kräver körning en rytmisk träning över tid där man inte kan störa yttre eller inre förhållanden, vilket också kännetecknar flöde.

Vissa villkor verkar gå igen för att uppleva detta tillstånd, om man också finner individuella skillnader. Verksamheten bör ske över 30 minuter eller mer och i en bekväm takt bör man inte tänka på krav på en viss tävling eller hur lång tid man ska spendera på avståndet. Löparnas skick beskrivs som känsla av njutning, avslappnadhet, lite ansträngande och en generell positiv känsla. Som en möjlig förklaring till detta tillstånd vet man också att hjärnan producerar endorfiner under förlossningen som varar under en längre tid och att särskilda områden i hjärnan som påverkar bara känslor och välbefinnande under sådana omständigheter aktiveras i större utsträckning.

ADVERT

Mest populära