Landets ledare inom motion och kost >> Uthållighet

Kör snabbare med styrketräning!

Publicerad 29 aug 2011

Senast ändrad 28 Jun 2014

v Även otevatn - utbildning. nej

y finsk undersökning visar att idrottare har en mycket bra effekt att stärka om målet är att springa snabbare.

Syftet med studien var att mäta effekten av kraftigt motstånd, explosiv styrka och uthållighet styrka har på uthållighet och körprestanda med hög intensitet av utövare.

Metod

Ämnena var 21 manliga idrottare som delades in i tre grupper. Grupp 1 genomförde tung styrketräning, grupp 2-sprängstyrks träning och grupp 3-hållbar styrketräning.

Innan styrketräningstiden började hade alla 3 grupper 6 veckors träning.

Styrketräningstiden varade 8 veckor och genomfördes i kombination med uthållighetsträning.

Före och efter motstånd utbildningstiden maximal styrka, elektromyografisk aktivitet (MS) i musklerna på framsidan av låret, flexibilitet, anaerob uthållighet (förmåga att hålla ut med mjölksyra), maximal syreupptagning och driftsekonomi mättes.

vinst

Grupp 1 och 2 fick en ökning av maximal styrka och muskelaktivering av musklerna på framsidan av låren.

ndast grupp 1 fick ökad körhastighet vid maximal körhastighet (anaerob uthållighet) och ökad spänning.

Hållbarhet (maximal syreupptag) och löpande ekonomi ökade i alla tre grupperna.

Slutsats

Denna studie visar att de tre olika styrketräningsmetoderna kombinerat med löpande träning ger bättre uthållighet. Det är emellertid bara tung styrketräning som förbättrar prestanda vid hög intensitetskörning.

Forskarna tror att löpare som vill förbättra sina sprintegenskaper i slutet av loppet bör utöva tung viktträning.

Källa: J Sports Sci. 2011 aug 22. ffekten av resistansutbildningsregimer på löpbandslöpning och neuromuskulär prestanda i rekreationsuthållare. Mikkola J Vesterinen V, Taipale Capostagno , Häkkinen K, ummela . Källa en KIHU - Institutet för Olympic Sports, Jyväskylä, Finland.

ADVERT

Mest populära