Landets ledare inom motion och kost >> Uthållighet

Rödbetor = ökad prestanda?

Publicerad 9 oktober 2013

Senast uppdaterad 24 juni 2014

v rik Grasaas Training. nej

Idag lanserar Coop, med Petter orthug fram, en sportdryck som innehåller betor. Denna artikel kommer att undersöka hur kosttillskott av rödbetor kan påverka uthållighetens prestanda.

Under de senaste åren har det funnits flera studier som visar en bra effekt på prestationen med rödbetor eller rödbetorjuice. I en undersökning fann professor ndrew Jones och kollegor att cyklister ökade prestandan genom att dricka rödbaggar före körning (1). För att utföra provet som ett blindtest drack alla cyklister röda skalbaggar innan de började, men rödbetennitratet avlägsnades från saften halvvägs genom korridorerna. Utskottet bestod av 9 manliga amatörcyklister som utförde två tempoavstånd - en på 4 km och en på 16, 1 km. vstånden cyklades två gånger. är man drick vanliga rödbaggar cyklade deltagarna 11 sekunder snabbare på 4km jämfört med när de drack juice utan nitrat. Vid 16, 1 km cyklade de 45 sekunder snabbare med rödbeta juice än på nitratfri rödbetor (2).

Samma slutsats finner en i Murphy et al. (2). är du tar betor jämfört med att ta placebo-betor före start jämförde du effekten av att springa på en löpband. esultaten visade en 5% ökning av prestanda mätt i tid under 5 km. Urvalet bestod av friska vuxna män och kvinnor.

Varför tror du att ros har en effekt?

ödbetor innehåller nitrat. Det är effekten av nitrat i naturlig form, såsom i rödbetor eller rödbetor, en antar har en positiv effekt på prestanda. Som ett enda ämne är nitrat associerat med negativa hälsoaspekter, men inte när de konsumeras i form av grönsaker, såsom i rödbetor. itrat omvandlas av bakterier i saliven till nitrit och påverkar olika fysiologiska funktioner. För närvarande menas interaktionen mellan dessa funktioner att spela en roll i syremättnad i arbetsmuskler, vilket ger en ökad toleransnivå för trötthet. Detta beror på expansionen av blodkärl och möjligheten till ökat syreupptag i musklerna (1).

Varför ser vi inte de bästa idrottsmännen fräcka betor innan de börjar?

Det framgår som om betor i form av juice eller som grönsaker har en prestationsförbättrande effekt. Det är viktigt att betona att utövare i de presenterade studierna var aktiva och välutbildade individer, men inte elitutövare. n liknande dansk studie utfördes av Christensen och kollegor tidigare i år. De undersökte huruvida den goda effekten av rött blodbidrag, rapporterat hos amatörcyklister, också tillämpas på elitnivåcyklister.Utskottet bestod av 10 elitcyklister som utförde 6 x 20 sekunder sprinter, 3 x 6 minuters drag och 1 x 120 minuters uthållighetstest för att undersöka effekten med och utan nitrattillskott. Ingen skillnad mättes i syreförbrukning eller prestanda i denna grupp cyklister (3).

Detta bekräftas också i en norsk / engelsk studie av Sandbakk och anställda (4). De undersökte effekten av nitrattillskott på ett 5 km körprov vid eliten längdskidåkare. Utskottet bestod av 10 junior eliten längdskridskor som utförde ett blindprov. De sprang 5 km och hade konsumerat drycker med eller utan nitrattillskott 2, 5 timmar i förväg. Ingen skillnad rapporterades vid prestanda eller syreförbrukning med nitrattillskott (4).

Vad kan vi avsluta?

Forskningen sprider sig. n sammanfattning av studier har nyligen genomförts som beskriver effekten av betor eller nitrattillskott på prestanda. Hoon et al. har utvärderat resultaten av totalt 17 studier (5). I ljuset av alla studier verkar det vara en effekt av rödbetor eller nitrattillskott hos allmänt aktiva personer. I elitartister är det emellertid ingen eller liten effekt. Den konsumtionen av rödbetor eller rödbetor har olika effekter på prestanda, beroende på om en idrottsman eller elitutövare är spännande funderingar. Varför så är fallet och vilka doser ger de bästa resultaten kräver ytterligare forskning.

Mot denna bakgrund kan det vara tillrådligt att Coop och Petter orthug kommer med en ny sportdryck som bara innehåller rödbetor? Om detta bara är en trend, eller ett tecken på att mer kommer efter, kommer tiden att visas.

(1) Lansley K, Winyard PG, ailey SJ, Vanhatalo , Wilkerson DP, lackwell J, Gilchrist M, igel , Jones M (2011) kut Dietary itrat Komplettering Förbättrar Cykling tempolopp Performance. Med Sci Sports xerc 43 (6); 1125

(2) Murphy M, liot K, Heuertz M, Weiss (2012) Förbättring av hela rödbetor förbättrar körförloppet. J cad utr Diet 122 (4): 548-52

(3) Christensen PM, yberg M, angsbo J (2013) Inverkan av nitrat tillskott på VO₂ kinetik och uthållighet av elit cyklister. Scand J Med Sci Sports 23 (1): e21-31

(4) Peacock O Tjønna , James P, Wisløff U Welde , öhlke , Smith , Stokes K, Kokning C Sandbakk Z (2012 ) Kostnitrat förbättrar inte löpande prestanda i eliten längdskidåkare. Med Sci Sports xerc 44 (11): 2213-9

(5) Hoon MW, Johnson Chapman PG, urke L (2013) ffekten av nitrat Komplettering på motion prestanda hos friska individer: en systematisk genomgång och Meta analys. (pub före tryck)

ADVERT

Mest populära