Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

Psykologiska effekterna av träning

Publicerad 10 mars 2011.

Senast ändrad 28 juni 2014

v ven Hollingen - utbildning. nej

ågra positiva effekter av motion

Under träning kan en rad fysiologiska och psykologiska förändringar uppstå. Fysiologiska förändringar orsakade av fysisk aktivitet kan bläddra leda till ökat blodflöde till hjärnan, förändringar i kemiska kopplingar mellan nervceller och hjärnceller, ökning av toppsyreupptagning och ökad tillförsel av syre till hjärnan och strukturella förändringar i hjärnan.

är det gäller några av de positiva psykologiska effekterna av träning, denna cykel kan vara en ökad känsla av kontroll, ökat förtroende för behärskning av uppgifter, förbättrad självbild och självkänsla. Om träningen sker i samverkan med andra kan detta öka välbefinnande, njutning och positiva sociala relationer.

Man tror att orsaken till positiva psykologiska effekter av motion sker genom en kombination av fysiologiska och psykologiska orsaker. Fysisk träning har p. a. visat sig orsaka positiva förändringar i skolprestationer, ökad självkänsla, större känslomässig stabilitet, bättre minne, en mer positiv kroppsuppfattning, ökad självkontroll, förbättrad sexuell tillfredsställelse, ökad känsla av välbefinnande, förbättra arbetet effektivitet, förbättrad förmåga att hantera stress, ökad sömnvolym och övergripande bättre hälsa.

Dessutom fysisk träning visat sig leda till minskning av muskelspänning, ilska, ångest, depression, förvirring, huvudvärk, fobier, missbruk av alkohol och frånvaro.

ADVERT

Mest populära