Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

Prioritet styrka

Publicerad 18 oktober 2011

Senast ändrad 28 juni 2014

v Kjersti Training. com

Trots att polis knappast någon fysisk styrka, prioriterar polisstudenter styrka, säger en forskare vid polishögskolan, Paul Lage Stad.

Polis Studenter vid Ørsta sheriff kontor i västra orge, Kaja och Hans-inar tänka som Lage Stad att så är fallet, men har inte ens blivit en del av statistiken.

-Jag utövar 40 procent styrka och 60 procent uthållighet, för jag tycker att det är roligare, säger Kaja.

Hans inar har intrycket att pojkarna tränar mer styrka, medan han själv håller på samma nivå av styrka och uthållighetsträning.

-I polisens tjänst utanför ser vi att den har en operativ betydelse för att vara både stark och beständig. Vi har lite extra utrustning på vår kropp varje dag, säger Hans inar.

xam Utbildning

Skapa Stad som tagit doktorsexamen vid orges idrottshögskola anser att studenterna prioriterar att stärka högre grav i slutet av polisutbildningen än vid starten, medan uthållighetsträning i mindre utsträckning prioriteras genom utbildning.

- Detta trots att uthållighet är den fysiska egendom som polisstuderande känner sig viktigast i polisarbetet, säger Lagestad.

Den bänkpressen är en examenpraxis på polisskolan kan hjälpa eleverna att träna mer styrketräning än vad de troligen skulle ha gjort, säger Lagestad.

Kaja och Hans-inar tror att just det är förmodligen också svaret på varför polisen studenter prioriterar styrka mer mot slutet av sin utbildning än vid start.

-Styrketreningen test undersökning i tredje klass räknas för 60%, är således fullt möjligt att få ett bra betyg genom att prioritera att stärka snarare än uthållighet, säger Hans inar.

Kaja anser också att det är mycket lättare att se framsteg i styrketräning än i uthållighetsträning.

-Till titta på betyg, kommer det att bli lite mer uthållighetstrening för att klättra på betygsstegen än i styrketräning.

Operativ skicklighet

Deltagare i studien för att skapa Stad hävdar att ett ökat fokus på styrketräning kan bero på styrka, mätt genom bänkpress, är en viktig indikator på operativa färdigheter och att kunna "ta in ett tak ".

-Prestasjonen bänkpress visar sig vara betydande när det gäller upplevelsen av sina egna villkor för att lösa den konflikt som kräver användning av fysiska färdigheter, förklarar Lage Stad.

Kaja med sin 160 centimeter känner hon måste kompensera genom bland annat att lära sig gripandeteknik.

-Jag är ganska låg och är därför mycket angelägen om att lära mig teknikerna väl och har fysisk styrka.Detta såg att jag kunde vara starkare än vad folk tror, ​​säger Kaja.

Hans-inar tror att det handlar om säkerhet.

- Om du känner dig stark, känner du dig också tryggare i situationer som uppstår.

Foto: Maria Finnøy Fagervoll

ADVERT

Mest populära