Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

Fysisk aktivitet för barn efter skolan hjälper!

Upplagt den 31 oktober 2010

Senast ändrad 28 juni 2014

Genom ven otevatn träning. nej

n amerikansk studie visar att fysisk aktivitet för barn efter skolan är effektiv för att öka uthållighet och förändra kroppssammansättning.

Syftet med studien var att se om fysisk aktivitet för barn efter skolan under en period på 10 månader kan påverka kroppssammansättningen och uthålligheten hos unga svarta pojkar.

Metod

Ämnena var 106 svarta pojkar i åldrarna 8-12 år. De var indelade i en kontrollgrupp och träningsgrupp. Träningsgruppen var indelad i två, en grupp som heter "icke-deltagare" (barn som deltog mindre än 60% av träningen) och "deltagare" (barn som deltog i 60% eller mer av träningen).

De dagliga övningarna bestod av 25 minuters teknisk träning, 35 minuters hård fysisk aktivitet och 20 minuters lätt träning och sträckning.

esultat

esultaten från mätningarna visade att gruppen som fyllde 60% eller mer av övningarna fick bättre uthållighet, signifikant minskning av MI och lägre fetthalt än kontrollgruppen.

n tydlig association med energiförbrukning, kroppssammansättning och uthållighet observerades endast i gruppen som avslutade 60% eller mer av övningarna.

Slutsats

Fysisk aktivitet efter skoltid med tillräcklig längd och intensitet kan ge hälsovinster i kroppssammansättning och fysisk form av svarta pojkar som avslutat minst tre övningar per vecka.

Källa: J Obes. 2011; 2011: 358581. 2010 12 oktober. n 10 månaders fysisk aktivitet bidrar till att förbättra kroppssammansättningen hos unga svarta pojkar. Howe C, Harris , Gutin . Institutionen för träningsfysiologi, Ohio University, Grover Center, 325 thens, OH 45701, US.

ADVERT

Mest populära