Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

Optimering av träningseffekt.

Publicerad 26 M 2012

Senast ändrad 28 JUI 2014

av Øyvind Sandbakk - utbildning. com

De bästa resultaten tränare inte bara "de flesta", tränaren också "bäst" och är mest kapabel att optimera stress i sitt dagliga liv jämfört med träningen.

tt förstå och skydda den övergripande utvecklingen av utövaren är avgörande för den långsiktiga utvecklingen.

Övningsresponsen beror på både träningsbelastningen och efterbetalningen (se bilden nedan). egenereringsprocessen bestämmer därför i hög grad den efterföljande effekten av utbildning som genomförs och hur mycket utbildning en idrottsman tål innan överträning inträffar. Olika typer av last betonar olika system för att återhämta sig, muskel, nerv, hormon etc. Det är viktigt att förstå hur dessa komponenter kan sättas ihop för att göra utbildningen optimalt i den övergripande situationen.

diagram som visar: () positiv träningssvar där fysisk prestanda förbättras med tiden när förhållandet mellan träningsbelastning och den efterföljande återhämtningen är optimal och () negativ utbildning svar över tiden appliceras för att öka träningsbelastning än utövare kan återhämta sig.

omfattande förståelse

måste ha en förståelse för den allmänna situationen för idrottaren och översikt av annan stam än den egentliga utbildningen idrottare har. Total belastning bör systematiseras och uppföljningen bör utöva dagbok för att skriva ned både utbildning och andra typer av laster. Det är viktigt att vara medveten om den kognitiva och känslomässiga stress som utövaren har förutom den fysiska. Olika utövare har olika tröskelvärden för hur mycket stress och vilka aktiviteter som påverkar dem, medan det förändras över tiden. vgifter som kan kosta energi är till exempel arbete, studier, sponsring och hobbies. Men det kan också vara en stor resebyrå eller olika typer av konflikter eller utmaningar som leder till negativ känslomässig stress. n systematisk översikt kommer över tid att ge indikationer på hur idrottaren ska organisera vardagen för optimal träningseffekt. n översikt över sömn, vila, överskott och form kommer att ge goda indikatorer på belastningen och bör noteras dagligen.

Kost och vila

för en topp idrottsman, är det också mycket viktigt att införliva de bästa metoderna för att uppnå optimal återhämtning. Korrekt intag av mat och dryck både före och efter träning och tävling bidrar till att effektivisera återvinningsprocessen, vilket skulle kunna leda till ökade utbildning, förmåner och förebyggande av sjukdomar och skador. Goda dietrutiner bör förberedas, och det är särskilt viktigt att kvalitetssäkra näring på förhand och under sessionerna så att de är optimala.Det är också viktigt att fylla på rätt näring efteråt så att återhämtningsprocessen och uppbyggnaden av muskelceller och glykogenskikt börjar omedelbart. Dessutom är en mycket varierad kost med bra balans mellan konsumtion och energiförbrukning, samt regelbunden fyllning av alla viktiga fettsyror, mineraler, vitaminer och mikronäringsämnen mycket viktigt. Tillräckligt sömn och vila är viktigt för kroppen att träna fysiskt och att fysiskt och mentalt är redo för nästa träning. Mycket och kvalitetsrik sömn är mycket central både när det gäller fysisk vila, defragmentering av hjärnan och immunsystemets utveckling. Det finns stora enskilda variationer mellan utövare i förhållande till hur mycket sömn de behöver. tt minimikrav verkar vara åtta timmars god sömn per natt. De bästa utövarna sover i varierande grad under dagtid men vanligt för alla som lyckas är att de är mycket angelägna om att koppla från både fysiskt och mentalt mellan träningspass.

ADVERT

Mest populära