Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

Nytt anti-dopingprogram för fitnesscentra

Publicerad 11 april 2011

Senast ändrad 28 juni 2014

Om anti-dopingpraxis. nej

Ingått avtal med HSH-utbildning.

HSH Training har ingått ett avtal med ntidoping orge i syfte att utveckla ett nytt anti-dopprogram för gym - Clean Fitness Center.

Programmets huvuddel kommer att vara e-learningbaserad. Det kommer att utvecklas tre specifika moduler som är specifikt inriktade på träningsbranschen. Planerad avslutad vilket är september 2011. Slutförande av portaltjänster och överförde moduler som redan har färdiga, men kan användas från juni 2011.

HSH Training anser att det finns ett behov av en rikstäckande systematisk utbildning av enskilda lärare och personal på gym inom området anti-doping, och uppmuntrar alla sina medlemsföretag att ingå ett avtal med ntidoping orge.

Konceptet för ren träningscenter

1. -Learning Program

Planen ger en lämplig ram för att sprida kunskap och attityder i samband med anti-dopingarbete på ett gym. Programmet kommer att bestå av moduler och fall som slutar med ett test. Innehållet är utvecklat i nära samarbete med branschen. n person med internetansluten dator kommer att kunna slutföra hela programmet ensam eller med andra. Du kommer att få auktoriserad vägledning genom systemet, förklarar vad du ska göra om det uppstår några fel på provningarna. Vid avslutad och "godkänd" träning kommer deltagaren att kunna få ett kursbevis.

2. Projektledning och rådgivning

ntidoping orge administrerar ordningen och följer upp alla centra med överenskommelse. De har också en (professionell) rådgivande funktion gentemot centra och anställda.

3. roschyrer och klistermärken.

Detta är reviderat och begränsat i förhållande till tidigare planer.

Mer om kostnad och testning.

Kontakt för ytterligare information:

ntidoping orge:

Frode Hestnes

Tel: 09765/92445529

-post: frode. Hestnes @ antidoping. nej

Källa: ntidoping orge

ADVERT

Mest populära