Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

Musik och ljus genom att snurra

Publicerad 28 Maj 2010

Senast ändrad 28 juni 2014

v Även otevatn - utbildning. com

Denna studie undersöker effekten av musik och ljus i rummet har på den fysiska prestation och subjektiva känslor av utövare av inomhus cykling (spinning) på fitness.

Ämnenna var 14 män och 14 kvinnor. De utförde spinning lektioner under olika förhållanden av musik och ljus.

nalyserna visade att deltagarna var mer nöjda när musik spelades. nalyserna visade också en bra koppling mellan musik och belysning.

Denna relation indikerade att personerna upplevde mindre känsla av trötthet om de utövade musik och hade svag belysning.

Om effekten av dim belysning mättes ensam, fann ingen effekt.

Mätningen visade också att musik och ljus inte hade någon inverkan på det fysiska. Hjärtfrekvens och energiförbrukning var samma under alla förhållanden.

Detta visar att deltagarna inte utövar hårdare om musik och dämpad belysning är närvarande, men de tycker att det är bekvämare och känner sig mindre trötthet.

Forskarna rekommenderar därför att musik och svag belysning bör användas i spinning för att ge ökad kundnöjdhet och minska trötthet under träning.

Källa: Percept gainst Skills. 2009 apr; 108 (2): 597-607. Musik och ljus under inomhuscykel.

Shaulov , Lufi D. Institutionen för beteendevetenskap, mek Yezreel College.

ADVERT

Mest populära