Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

Påverkan av barn och ungdomar som är inblandade i idrotten

Publicerad 4 juli 2011,

Senast ändrad 24 juni, 2014

v Även Hollingen - utbildning. nej

Vad påverkar barn och unga motiv att följa med sport?

Syftet med denna studie var att se hur påverkan av tränare, föräldrar och jämnåriga drabbar barn och unga motivation mönster. Mätningarna gjordes på grundval av bedömningen av deras ansträngningar, tillfredsställelse, skicklighet och ångest (tävling flyttar ångest).

408 unga simmare i åldern 9-18 år svarade på frågeformuläret. nalysen av data visar mor hade stark sociala konsekvenserna av barndomen (10, 87 år) och de drabbade mest i tonåren kamrater (16, 32 år). Coachen hade det största inflytandet idrottarnas insatser och glädje i barndomen, medan skicklighet effekten var störst under tonåren.

Forskarna drog slutsatsen att stigande ålder tycks begränsa effekten av social påverkan av betydande andra på idrottarnas idrotts upplevelser

Källa:

Chan DK, Lonsdale C Fung HH. (2010). Påverkan av tränare, föräldrar och kamrater på motivationsmönstren hos barn och ungdomar. Scand J Med Sci Sports. 2011 mar 16.

ADVERT

Mest populära