Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

ÖKad livskvalitet för dem som tränar i ett gym?

Publicerad 14 februari 2013

Senast uppdaterad 24 juni 2014

v ven otevatn Training. nej

n ny studie har utvärderat livskvaliteten hos personer som har deltagit i ett gym i 1 år. esultaten visar ökad livskvalitet.

Siffror från hälsorådets hälsa visar att 1/3 av den norska vuxna befolkningen tränar i gymmet. Det finns dokument som utbildning kan ge oss bättre hälsa. Men ger träningstävling en bättre livskvalitet? Det finns begränsad dokumentation om och något som denna studie skulle undersöka.

Syftet med studien var att undersöka förhållandet mellan förändringar i livskvalitet och användning av ett gym i en 12-månadersperiod.

Ämnena var 1151 medlemmar i ett gym med en medelålder på 39, 5 år. v dessa 69, 7% kvinnor och 30, 3% män. v dessa var 43,5% överviktiga.

Varierad övning

Studenterna hade tillgång till en mängd olika träningsaktiviteter som gruppträning, inomhuslöpning, vatten aerobics, styrketräning och aerobics. Dessutom fick deltagarna kostråd och tillgång till ett kafé på fitnesscenter.

För att mäta förändringar i livskvalitet genomfördes en undersökning i början av studien och efter 12 månader.

Ämnena delades in i 4 grupper efter aktivitetsnivå. Människor som tränat lite (mindre än 1 gång var 14: e dag), en kategori utbildad under genomsnittet, en kategori som utbildades över genomsnittet och den sista gruppen som tränade mycket (2 till 3 gånger per vecka). esultaten visade att de personer som utövar mycket hade ökat sin fysiska livskvalitet jämfört med dem som utövar lite. Folk som tränade lite rapporterade om en lägre mental livskvalitet än de som utövar mycket.

Slutsats

I ett brett spektrum av ämnen kommer användningen av ett gym i en 12-månadersperiod att ge bättre fysisk livskvalitet. Livskvalitet är ett viktigt välfärdsområde. Forskarna tror därför att förutom att mäta fysiologiska förändringar är förändringar i livskvalitet en annan viktig faktor för dem som tränar där.

Källa: m J Health Promot. 2013 Feb 11. Är användning av ett hälsocenter associerat med förbättrad livskvalitet? Clark MM, Jenkins SM, Limoges K, Hagen PT, Lackore K, Harris M, Werneburg L, Warren , Olsen KD.

ADVERT

Mest populära