Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

Tänk starkare!

Publicerad 5 december 2010

Senast ändrad 28 juni 2014

Vid ven otevatn Training. nej

Inom forskningen är simulering av en rörelse som använder sinnet (visualisering) ett viktigt verktyg både för att förbättra genomförandet och lärandet av nya rörelser. Tidigare studier hävdar också att du kan påverka muskelstyrkan genom visualisering.

Syftet med detta experiment var att mäta huruvida visualisering kan öka överkroppens och underkroppens styrka med hjälp av styrkaövningar som stimulerar muskler med flera muskler.

Metod

Ämnenna delades in i två grupper, en grupp (9 stycken) som utförde visualisering i rasterna mellan styrkan övningar. Den andra gruppen (10) var kontrollgruppen som utförde regelbundna uppgifter under pauserna.

åda grupperna utförde träning och mätningar i övningsbänkpressen och lårpressen.

Maximal styrka och maximalt antal repetitioner med en belastning på 80% av maximal styrka (mätt innan träningsperioden startade) mättes.

esultat

åda grupperna ökade i maximal styrka, men maximal styrka ökade de flesta av gruppen som utför visualisering i pauser mellan uppsättningarna.

Visualiseringsgruppen hade en ökning av det maximala antalet repetitioner i övningslåpen, men denna ökning var marginellt signifikant.

Det var inga skillnader mellan visualiseringsgruppen och kontrollgruppen i övningsbänkpressen.

Slutsats

Styrketräning med hjälp av visualisering kan bidra till att förbättra underkroppens styrka genom att visualisera träningens tekniska prestanda.

Från en praktisk synvinkel finner vi att utövare bör visualisera en tankeväckande muskelkontraktion. Denna visualisering bör utföras i pauserna mellan serien. Detta kan bidra till ökad koncentrisk styrka.

Källa: J Strength Cond es. 2010 jun; 24 (6): 1680-7. Fördelar med bildbildning av muskelstyrka. Lebon F, Collet C, Guillot . Centrum för forskning och innovation inom idrott, laboratorium för mentala processer och motorisk prestanda, Universitetet Claude ernard Lyon I, University of Lyon, Villeurbanne, Frankrike.

ADVERT

Mest populära