Landets ledare inom motion och kost >> Uthållighet

Hur hittar du rätt tekniska uppgifter?

Publicerad 5 december 2012

Senast ändrad 28 juni 2014

Genom Øyvind Sandbakk - utbildning. nej

Idrottare som är i mål efter bra tävlingar talar om att de har löst sina uppgifter bra. rbetsuppgifterna är vad de tänker på under träning för tekniken att arbeta. är dessa röster går går tekniken av sig själv.

lla idrottare har sina starka och svaga sidor. Det är viktigt att bestämma vart idrottare förlorar eller vinner i förhållande till konkurrenterna. Då måste man räkna ut varför det händer. n sådan analys kommer att ge värdefull information om vad som ska prioriteras i ytterligare arbete.

är en utövarens teknik jämförs med en optimal teknik, måste tränaren och utövaren komma överens om vilka uppgifter som bör prioriteras. Det rekommenderas att prioritera en till tre viktiga uppgifter i varje stil.

Då måste innehållet i träningen klargöras:

• Vilken typ av utbildning bör prioriteras?

• Vilka arbetsuppgifter bör prioriteras i de olika aktiviteterna?

• Vilken återkoppling ska vi ge i träning?

För att uppnå tekniska framsteg måste prestanda vara av hög kvalitet och fokus kommer att hållas medvetet och riktade mot de viktigaste uppgifterna. Tränaren bör fokusera på de prioriterade uppgifterna som utarbetats av utövaren, men förmågan att skapa variation och progression i träningsinnehållet, eftersom elementen ser bättre ut och bättre.

edan ser vi ett exempel på gränsöverskridande teknikanalys:

De flesta träningspasserna måste ha ett tydligt tekniskt fokus. tleten måste ha specifika mål för varje träningspass. Detta gäller särskilt i tävlingsspecifika sessioner, men sessioner som äger rum antingen i lägre hastighet (långsiktig) eller korsning (hastighet / styrka) kan fokusera på delar av tekniken.

ADVERT

Mest populära