Landets ledare inom motion och kost >> Uthållighet

I allmänhet om teknikträning

Publicerad 8 feb 2012

Senast ändrad 28 Juni 2014

av Øyvind Sandbakk - utbildning. nej

Många tänk teknikutbildning genomförs på speciella sessioner och att det måste finnas experter som är närvarande för att förbättra tekniken. Detta är inte korrekt!

För att bli bättre på skidåkning är det bästa tipset att fokusera på att utveckla tekniken under "vanliga" träningspass.

Skidor och rullskidor, som är mest specifika, måste ha särskilt hög kvalitet vid den tekniska genomförandet.

"ll träning är teknisk utbildning" är en term som kännetecknar de bästa idrottare, men också kan ge utövare mer effektiv träning.

Det viktigaste verktyget för att utveckla tekniken är därför att utforma bra sessioner där de viktigaste arbetsuppgifterna inom tekniken kan prioriteras.

örelse, intensitet och terräng måste väljas så att du kan träna önskad kvalitet. Då måste de viktigaste uppgifterna prioriteras på sessioner där den här egenskapen kan utvecklas optimalt.

till exempel långintervalls sessioner i skridskoåkning sattes till lätt terräng eller det bör användas lätt rullande vals om målet är att utbilda höghastighetstekniker i skridskoåkning under lång varaktighet.

Om målet är att förbättra paddling uppför måste tung terräng eller högre rullmotstånd i rullskid väljs på samma session.

n annan effektiv metod är att åka skidor eller rullskidor utan stavar. Detta isolerar sparken i benen och utvecklar både balans, känsla för träffar i glidbanan och benens hållfasthet.

en grävning i kuperad terräng är bra överkroppsövning både fysiskt och tekniskt. Satsar både uppförsbackar och lätt terräng är god teknisk utbildning för att lära sig att använda hösten och stabilisera buken så att kraften överförs till stängerna.

Skidåkning med en stång används också av flera topplöpare för att utveckla stabilitet och kontroll i buken och tillbaka specifikt under skidåkning. Detta exemplifierar vikten av att ha tydliga utvecklingsmål både fysiskt, tekniskt och mentalt för varje session som genomförts.

Först då kommer påverkan att vara optimal. Och dessutom är träningarna mer varierade och roliga!

Mästarens lärande är ett annat effektivt sätt att utveckla bra teknik. Det innebär att arbeta tillsammans för att lära av varandras styrkor.

tt vara bakom bra utövare i en teknik kan vara mycket effektiv både att lära av varandra och att veta när ens egen teknik fungerar optimalt.

tt bra exempel är när jørn Dæhlie, efter att krossas under 3 km-loppet vid OS i Lillehammer i 1994, i timmar och timmar liggande på baksidan av Thomas lsgaard att lära sig att driva såväl i skridskoåkning. Året efter var jørn igen den bästa i världen i skridskoåkning.

arking Training

Mer än hälften av träningsåret sker på barkskivan och det är viktigt att använda barkark träningen för att träna både de fysiska förhållandena och de tekniska element som kan överföras till snö.

arking-träning bör genomföras med stor medvetenhet om tekniskt utförande så att detta kan påverka den specifika prestationen hos längdbanan. Försök att överföra skilsmässan till de olika barmarksövningarna.

Under rullskridskoåkning bör val av långsamhet på hjul, terräng och tekniska lösningar anpassas till de element som man vill påverka vid längdskidåkning på snö.

xempel på detta är att välja motstånd på hjulen, vilket innebär att man blir utbildad i de viktigaste teknikerna och hastigheterna och fokuserar på "träffar" i kick-offen, bara om hur man skidar.

lghufs och skigang är viktiga former för skidåkare och bör utföras med fokus på bra klasspositioner och "träffar" i kick-offs.

Det är viktigare att göra bra teknik än att klara sig bra på barken och utövare bör nästan känna snön under benen under prestanda.

Grundläggande tränings- och imitationsövningar

Motorns och fysiska förhållandena för krossteknik måste utvecklas parallellt med tekniska förändringar. Det är särskilt viktigt att vara uppmärksam på förhållanden som hämmar goda tekniska lösningar och sätta upp träningsprogram som förstärker dessa svaga länkar. Detta kan till exempel utövas kontroll och stabilitet i fotled, höftled eller axelled. Övningar måste vara så specifika att de föremål som utbildas kan överföras till rullskridskor och skidor.

Styrka och mobilitetsträning

Styrketräning kan användas för att förbättra tekniken genom att stärka muskler som är centrala för framdrivning och stärka "svaga muskler" som hämmar framsteg eller dynamiska lösningar.

tt viktigt element i styrketräning är att idrottare alltid ska söka bra positioner som kan överföras till de rörelser man vill påverka på skidåkning.

Man blir då stark i de "högra" musklerna och undviker att ett ineffektivt rörmönster förstärks. Flexibilitetsutbildning bör utföras om den gemensamma rörelsen hämmar tekniken.

ADVERT

Mest populära