Landets ledare inom motion och kost >> Artiklar

Fettlever - vad är det?

Publicerad 20 mars 2012

Senast ändrad 28 JUI 2014

Genom utbildning - utbildning. nej

Styrketräning i kampen mot fettlever

Kan styrketräning vara ett effektivt vapen i kampen mot alkoholfri fet leversjukdom?

ot alkoholisk fettlever är en sjukdom, i vilken mängden av fett i levern är kraftigt förhöjd utan mycket alkohol. Villkoren orsakar ofta inflammation i levern och kan i värsta fall sluta med leversvikt och tidig död.

Idag behandlas fettlever med livsstilsförändring som leder till viktminskning. Hållbar viktminskning kan ofta vara svår att uppnå, och man undersöker idag om vikten av olika insatser utan viktminskning.

Uthållighetsträning har visat sig kunna förbättra leverfunktionen hos patienter med alkoholfria fettlever, men inte alla gillar denna övning. Observationsstudier har visat att det finns ett samband mellan styrka och låg halt av fett i levern, och brittiska forskare tog på sig och undersöka effekterna av styrketräning på nivån av fett i levern hos människor med alkoholfettlever.

Vad gjorde

21 män och kvinnor med fettlever ingick i studien och delades in i en träningsgruppen (11 stycken) och en kontrollgrupp mottagande sedvanlig vård (10 stycken). Under 8 veckor stärktes de 3 gånger i veckan i syfte att öka styrkan men undvika viktminskning. De utförde totalt 8 övningar som tog hand om hela kroppen. Ursprungligen utbildade 50% av 1M (maximibeloppet människor lyckats lyfta en gång) i två omgångar (cirkelträning). De ökade belastningen gradvis så att alla under vecka 7 utförde 3 rundor på 70% av 1M. Flera tester utfördes före och efter träning intervention, inklusive kroppssammansättning, midjemått, lever och abdominal fett, glukostolerans (75 gram glukos) och fettförbränningen i vila och under aktivitet (50% av maximal syreupptagning ergometer).

Vad de hittades

Ingen drog sig ur studien och alla träningsgruppen avslutat alla 24 träning. 2 personer i kontrollgruppen uteslutits från analyserna på grund av viktminskning på mer än 2,5% från studiens början.

Det fanns ingen förändring i vikt, kroppssammansättning, bukfetma, midjemått eller subkutant fett. Styrketräning resulterade i en 13% relativ minskning av leverfett medan kontrollgruppen inte minskade.

Det fanns emellertid ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Däremot gick 3 deltagare i träningsgruppen från att ha fet lever för att uppnå normala värden. Ingen i kontrollgruppen uppnådde normal under studien. Glukosstolerans och insulinkänslighet förbättrades i träningsgruppen, men igen var det ingen signifikant skillnad i förändring mellan grupperna. Träningsgruppen fick högre fettförbränning efter aktivitet jämfört med kontrollgruppen efter 8 veckors styrketräning.Fettförbränning i vila var oförändrad i båda grupperna.

Vad säger oss resultaten

Det sägs snabbt att styrketräning inte har någon effekt på fettlever eftersom resultatet inte uppnår en signifikant skillnad. Det är dock viktigt att komma ihåg att det fanns få deltagare med en relativt kort studieperiod. Flera deltagare och längre träningstider kan leda till en skillnad mellan de betydande grupperna. esultaten är dock små i förhållande till vad man uppnår med viktminskning, vilket indikerar att en total livsstilförändring är att föredra framför endast styrketräning ensam. Likväl ger studien indikationer på att styrketräning kan vara en del av ett livsstilssätt i kampen mot fettlever. Det krävs dock fler studier för att bestämma rollen som styrketräning.

Källa

Hallsworth et al (2011) Motståndsövning minskar leverfettet och dess mediatorer i alkoholfria fettsleversjukdomar oberoende av viktminskning. Gut. 60 (9): 1278-1283.

ADVERT

Mest populära