Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

öVning av övre och nedre delen av magen?

Publicerad 18 april 2012

Senast ändrad 28 juni 2014

Genom ven otevatn träning. nejSyftet med studien var att bestämma effekten av 5 olika mageövningar med hjälp av MG-mätningar. MG-mätningarna bör mäta effekten på magen övre och nedre extremiteterna.

Ämnenna var 8 friska frivilliga.

övningar som genomförs var:mätningar visade att det inte fanns någon skillnad i muskelaktivering övre och nedre delen av magen på alla övningar. Det är således inte möjligt att isolera och träna en del av korridoren genom träning.

aserat på detta var övningarna baserade på total muskelaktivering. Övningen som gav den största muskelaktivering var bollkullning. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan de övriga övningarna i studien.

ffektiv buken övning

Källa: Journal of Strength & Conditioning esearch: lektromyografisk Jämförelse mellan Övre och edre rectus abdominis Under buken övningar. CLK, KTHY M .; HOLT, LUC .; SIYD, JOY, 2003

ADVERT

Mest populära