Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

Utbildning ömhet

Upplagt 11 januari 2010

Senast uppdaterad 24 juni 2014

Vid ven otevatn Training. nej

Forskning visar att dumhet efter träning inte är vad man länge trodde - en skada på muskelfibrillerna och muskelfibrerna. Det talas också om en förstärkning av muskelfibrillerna. Och varför skadar gångbarriären?

Vem har inte upplevt det? Du har haft en vistelse i ditt träningspass ett tag och börjar med fysisk aktivitet som om du inte har haft en vistelse. De två till tre nästa dagarna går du och arbetar i alla muskler du har använt. Känner du igen dig själv? Varför är det så?

tt uttalande som har antagits i teorin om "ömhet" är att fysisk aktivitet som kroppen inte är van vid orsakar mikroskopiska skador på myofibriller, i de så kallade z-skivor (se bilden). Myofibriller kan jämföras med tunna trådar inuti muskelfibrerna som är uppbyggda av en serie sarkomer. Dessa är små kontraktile enheter (proteinsträngar som tillåter muskelkontrakt) i en muskel och de är uppdelade av zs.

Den tidigare hypotesen om muskelstörning var att tårar inträffade i zs, vilket ledde till att myofibrillerna och muskelfibrerna skulle skadas.

n avhandling av Ji-Guo Yu vid Umeå universitet visar att Z-skivorna inte är skadade. Forskare vid universitetet förklarar de nya resultaten så här: Med ny modern teknik kan vi se vad som händer med zs och sarkomer. Tidigare observerades förändringar i z-skivorna som då ansågs vara en skada. u vet vi att z-skivor inte är skadade, men förändringarna är en del av bildandet av nya sarkomerer, vilket bidrar till att förlänga myofibriller och därmed göra muskeln starkare.

Varför gör "blockbuster" ont?

Undersökningar visar att det finns viss svullnad i muskelfibrerna, men forskarna är inte säkra på om muskelsmärta härrör från detta. Det som är säkert är att det inte är förlängningen av muskelfibrer som är orsaken.

ild / Illustration: F och S ducational ook

ADVERT

Mest populära