Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

Träningsanordningar mot fri vägning

Publicerad 5 maj 2010

Senast ändrad 28 juni 2014

Vid ven otevatn Training. nej

Viktträning med fria vikter jämfört med enheter ger den bästa träningseffekten visar denna studie.

Syftet med denna studie var att jämföra styrkan och balansen mellan ämnen som utövad styrka i styrketräningsapparaten jämfört med fria vikter. Styrketräningsapparaten definierades här som en apparat som styr och bestämmer rörelsebana. Frivikter är träning med lätta vikter som handböcker och stavar samt kabelmaskiner.

Huvudbilden visar exempel på övning med fria vikter, bilden nedan visar övning i styrketräning.

Metod

Trettio relativt outnyttjade personer med en medelålder på 49 år delades slumpmässigt i två grupper. n grupp som tränade i styrketräning och en grupp som tränade med fria vikter och en kontrollgrupp som inte tränade alls. lla grupper bestod av 10 personer i vardera.

lla grupper testades före och efter träningsperioden. Träningsgrupperna utövas i 16 veckor, vilket ökar motståndet gradvis som de blev starkare. Övningsprogrammet utfördes med 8 till 12 repetitioner per övning. Samma muskelgrupper tränade i båda träningsgrupperna.

Ämnena blev ombedda och ändrade inte deras kostvanor under träningsperioden.

esultat

xperter utbildade i styrketräning enheter ökade sin styrka med 57%, medan de som tränar med fria vikter ökade sin styrka med 115%.

xperter som utbildade styrketräning i styrketräningsapparater ökade sin balans med 43% medan de som utövar fria vikter ökade sin balans med 245%.

Slutsats

Denna studie visar att de personer som utövade styrka med fria vikter hade en 59% högre förstärkning jämfört med dem som utövades i styrketräning.

Denna studie visar att de personer som utövade styrka med fria vikter hade en ökning med 196% jämfört med de som utövades i styrketräning.

Styrketräning för att öka muskelmassan.

Källa: Journal of Strength and Conditioning januari 2008, volym 22, utgåva 1, sid 75-81.

Styrresultat i fast versus fri form-resistansutrustning

Spennewyn, Keith C

ADVERT

Mest populära