Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

ÖVning och självkänsla

Postad 12 juni 2011

Senast ändrad 28 juni 2014

v ven Hollingen - Utbildning. nej

Träning påverkar hur vi tittar på och utvärderar oss själva.

Hur vi tittar på och anser oss själva, även kallade självkänsla (1), har en avgörande inverkan på vår mentala hälsa. Graden av självkänsla har en stark inverkan på vår känslomässiga stabilitet och förmåga att anpassa sig till förändringar i livet. Det har också en avgörande inverkan på hur vi uppfattar vårt välbefinnande.

Övning och självkänsla

Forskning om hur fysisk aktivitet fungerar på självkänsla verkar ge samma positiva effekt oavsett ålder, kön och befolkning.

ågra vanliga funktioner kvarstår i undersökningen:

  • Personer med låg självkänsla innan träningsprogrammet startade hade högre värderingar av självkänslighetstest efter slutet av träningsregimen jämfört med andra.
  • Fysisk träning som styrka och uthållighet har en bättre inverkan på självkänsla än aktiviteter som simning, kampsport och dans. n möjlig förklaring till detta är att man får snabbare uthållighet och styrketräning än mer tekniskt krävande aktiviteter.
  • Två av de viktigaste träningsprinciperna man borde ha medveten om när en tränare ska få framsteg är belastning och anpassning. Skatteprincipen består av tre faktorer; intensitet x längd x frekvens. yrån för ett träningspass är då hur svårt du tränar x med längden på träningen. Ska man beräkna belastningen i en vecka, ena med antalet avslutade sessioner. För att göra framsteg måste belastningen vara högre än vad som är vanligt. Då kommer kroppen att anpassa sig till den nya belastningen och man blir bättre. är det gäller fysisk träning och självkänsla, visar det sig att man får den bästa effekten i förhållande till självkänsla när det finns stora förändringar i fysisk form. är man hittar forskning som ökar fysisk träning och dess påverkan på självkänsla, vilket tyder på att man inte kan hitta någon tydlig effekt av förändringar på intensitet, varaktighet och träningsfrekvens, verkar detta konstigt. För att uppnå stora förändringar i fysisk form måste man göra förändringar med den övningsbelastning som exponerar kroppen för. Träningsbelastningen måste göras!

Skäl till förbättrad självkänsla

Det finns många förslag på hur träning påverkar självkänsla på ett positivt sätt, men litet bevis har presenterats. Ändå måste man anta det som känns bättre, få mer vinst, bli starkare, springa / gå fortare och längre, ge något positivt mot sig själv och därmed en blomstrande och må bättre. ndra forskare hävdar att de positiva förväntningarna människor måste utöva kan leda till en förbättrad självbedömning. Det finns också många som tror att det är i en social miljö så att man känner en kärlek påverkar självkänslan positivt.Dessutom kan träning också leda till ökad självkontroll genom en större grad av målinriktat beteende, erfarenhet av mastering och struktur på en daglig basis.

Källa

Landers, D. M & Shawn, M, . (2007). I Handbook of Sports Psychology, Tennenbaum, G. & klund, . C (eds). Fysisk aktivitet och mental hälsa, kap 21, sid. 469 - 491. John Wiley söner.

1. Forskningen om självkänsla och övning visar viss osäkerhet kring den konceptuella förklaringen av vad begreppet självkänsla mäter. Många av studierna bygger på en allmän eller omfattande åtgärd av självkänsla i sig. Men på senare tid har vi börjat mäta specifika delar av självkänsla som fysiskt själv. Det kan tyckas att effekten av motion ger större respons när man mäter den mer specifika fysiska självuppfattningen än mer självkänsla. I denna artikel används fysiskt självuttryck synonymt med självkänsla.

ADVERT

Mest populära