Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

Påverkar träning i kallt humör och vår förmåga att tänka klart?

Publicerad 19 december 2010

Senast ändrad 28 juni 2014

Vid ven otevatn Training. nej

Stämning och tanke påverkas av kalla omgivningar. Kan träna påverka detta?

åde humör och kognitiva funktioner förändras i kalla omgivningar. Ökad kroppstemperatur under träning kan förbättra "Stroop" * poängen och minska dåligt humör.

* Stroop-effekten är en reaktionstid på en given uppgift. tt exempel på en sådan uppgift kan vara att namnge en färg. Du får distribuerat papper i olika färger, och du bör ange vilken färg papperet har på kortast möjliga tid.

Syftet med denna studie var att bestämma effekten av två lika träningssessioner med intervallträning och kontinuerlig uthållighetsträning i humör och selektiv uppmärksamhet i kallhet. Med lika träningssessioner betyder det att varje sessioner kräver så mycket energi att utföra (mätt i kalorier).

Metod

Provpersonerna var 11 unga män som genomgick två experiment vid en temperatur av 5 grader Celsius. åda försöken bestod av 90 minuter akut kall exponering, 30 minuters träning (antingen intervall eller kontinuerlig) och 60 minuters återhämtning.

Två frågeformulär används för att mäta humör (POMS) och selektiv uppmärksamhet (Stroop Color Word Test (SCWT)).

esultat

Den genomsnittliga kroppstemperaturen reducerades när personer utsattes för kyla och ökade igen under träning.

Mätningarna visade att stämningen blev värre efter träning jämfört med perioden före träning (där de utsattes för kyla i 90 minuter).

Kontinuerlig övning hade en bättre effekt på humör i kalla miljöer jämfört med intervallträning.

esultaten från mätningarna visade att selektiv uppmärksamhet inte påverkades av övning i kallt tillstånd.

Slutsats

Övning i kall reducerar dåligt humör men påverkar inte förmågan att selektivt uppmärksamma.

Flera studier måste genomföras för att bestämma vilken typ av övning och intensitet som behövs för att öka köldens kognitiva funktioner.

Källa: ur J ppl Physiol. 2010 dec 9 Humör och selektiv uppmärksamhet i kylan: effekten av intervall kontra kontinuerlig träning. Muller MD, Muller SM, Kim CH, yan J, Gunstad J, Glickman L. xercise and nvironmental Physiology Laboratory, Kent State University, Gym nnex 167, Kent, OH, 44242, US, mmuller1 @ kent. edu.

ADVERT

Mest populära