Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

Kreatintillskott också för uthållighetsutövare?

Publicerad 25 november 2012

Senast ändrad 28 juni 2014

Vid ven otevatn träning. nej

u är det inte bara de som är styrketräning som kan dra nytta av kreatintillskott. ew merican studie anser att bidraget också kan ge bättre uthållighet.

Syftet med studien var att bestämma effekten av kreatintillskott på blodets mjölksyra nivåer under utmattande cykling.

Metod

Ämnena var 13 män med 23 års ålder som fullbordade ett cykeltest för trötthet. Cykeltester utfördes före och efter intag av kreatintillskott.

Kreatinintag startade 6 dagar före provet. Varje ämne tog 4 doser om dagen en 5 gram + 15 gram glukos.

Mjölksyranivån mättes vid slutet av testet.

esultat

esultaten visade att mjölksyranivåerna under testen var signifikant lägre efter intag av kreatintillskott. ffektutvecklingen hos individerna ökade med mjölksyrascleros efter intag av kreatin.

Samtidigt ökade tiden till trötthet efter att bidraget tagits.

Slutsats

esultaten av denna studie antyder att kreatintillskott minskar ansamling av mjölksyra genom ut försök och visar tendens att öka den anaeroba tröskeln (laktat tröskel).

Därför kan detta bidrag vara till hjälp för uthållighetsutövare.

Källa: Int J Sports Physiol Perform. 2012 19 november Oral kreatintillskott minskar blodlaktat under uttömmande, ökande cykling. Oliver JM, Joubert DP, Martin S, Crouse SF. pplied xercise Science Laboratory, Texas & M University, College Station, TX och euromuscular esearch Laboratory, University of Pittsburgh, Pittsburgh, P.

ADVERT

Mest populära