Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

Kompression kläder och prestation

Publicerad 25 april 2013

Senast uppdaterad 24 juni 2014

v ven otevatn Training. nej

y studie har beaktat användningen av kompressionsbeläggningar på cykelprestanda.

Kompressionsbeläggningar används ofta i medicinskt sammanhang som ett sätt att öka blodcirkulationen. Ökad blodcirkulation i träning kan öka syretransporten till arbetsmusklerna och därigenom öka prestanda.

Syftet med denna studie var att undersöka effekten av att använda kompressionsbeläggningar på lår- och benmusklerna vid ett cykeltest.

Testpersonerna var 12 välutbildade män med en medelålder på 30 år som genomförde två cykeltester med en varning på 30 minuter på en ergometercykel.

Vid varje test hade individerna antingen långa eller korta kompressionsslag med full längd eller kompressionstickor för endast knä. Korta tights stoppade före knäleden.

Cycle tester genomfördes på följande sätt: cykling under 15 minuter med en given belastning (cirka 70% av maximal syreupptagning) för att därefter avsluta med 15 minuters maximal ansträngning.

Hjärtfrekvens- och mjölksyrahalten mättes vid slutförandet av cykeltesterna. Dessutom mättes muskelsmärta före och efter provet.

esultaten visade ingen skillnad mellan att använda långa och korta kompressionsslag på muskelsmärta i lår och ben. Cykeltester med långa tights visade lägre hjärtfrekvens än med korta tights. n liknande trend uppmättes i cykling för trötthet, där långa strängsprutningstest gav de bästa resultaten.

Studien drar slutsatsen att användandet av långa kompressionstickor på en cykel kan ge en minsta prestandaförbättring på ca. 1% och därigenom öka syretransporten till arbetsmusklerna.

Gillar oss på Facebook: klicka här.

Källa: Int J Sports Physiol Perform. 2013 maj; 8 (3): 300-6. ffekterna av att ha på sig kompressionskläder under ett cykelprestanda. Driller MW, Halson SL. SourceIS Performance ecovery, australiensisk idrottsgren, ruce, CT, ustralien.

ADVERT

Mest populära