Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

Kan sitta smal bort magen fett?

Publicerad 1 september 2012

Senast ändrad 28 juni 2014

v Iben Krogsæter - utbildning. nej

Är det möjligt att tona fettet runt magen genom att utöva mageövningar?

fter en stund med mycket mat, massor av god mat och dryck växer magen snabbt, vilket orsakar lite rusning av människor till gymmet som vill bli av med magen. De första människorna frågar ofta vilken mageövning som är mest effektiv vid avlägsnande av magen. Svaret som de får är sällan en mageövning, men borde vi fokusera mer på mageövningar och mindre på löpbandet om vi vill bli av med magefett?

n liten historia

Frågan om bränning är inte en ny fråga, och forskare har forskat mycket om detta från 60-talet till 80-talet. I de flesta fall definieras punktförbränning som ökad minskning av fettmassa över arbetsmuskulärmassa. nkelt sagt betyder det att om du kör situps som en del av en träningsplan får vi en större fettförlust än om du inte kör någon mageövning. Om detta är korrekt bör du få svaret just nu, en gång för alla.

Mycket av den forskning som ligger till grund för vad som skrivs i läroböcker idag har gjorts för 30-50 år sedan. Forskningen från denna tid gav inget tydligt svar på huruvida punktförbränning var möjlig eller ej. Vissa studier visade ökad fettreduktion (1, 2, 3) medan andra visade ingen skillnad (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Forskning präglas däremot av tydliga svagheter. Övningen är ofta kraftbaserad, med stark motstånd och få repetitioner, förutom de muskler som utövas är ofta små. Det betyder att energiförbrukningen blir låg och i stor utsträckning anaerob (låg fetthalt som energikälla), vilket gör det svårt att upptäcka skillnader. Dessutom använde forskarna mycket nypa och omkrets som en mätmetod. Kombinerat med styrketräning som en metod är det svårt att säga om en möjlig reduktion beror på ökad muskelmassa eller minskad fetthalt. Det är sålunda svårt att dra säkra slutsatser från tidig forskning, och det är förmodligen anledningen till att det fortfarande finns osäkerhet bland några om förbränningsarbeten eller inte.

y forskning väckte myt till livet

Under lång tid var det tyst från forskargruppen, och punktförbränning accepterades i disciplinen som en myt. Detta bör dock förändras 2007 när en ny studie gav hopp till alla idrottsutövare (11). Stallnecht och kollegor visade att fettvävnaden över arbetsmusiken ökade både fettmobilisering (urladdning av fettsyror till blod) och blodflöde. I praktiken kan det innebära att mer fett skulle tas bort från området runt musklerna och att potentialen för ökad fettreduktion var närvarande. Ytterligare forskning har gett oss en aning om detta är korrekt.

För att testa hypotesen i praktiken var Kostek och kollegor 2007 (12).Män och kvinnor sattes att utöva styrka på sin icke dominerande arm och använde dominerande som kontroll. Deltagarna tränade 2 gånger i veckan i 12 veckor och kroppens kroppsfettmassa mättes med MI (magnetisk resonansbildning) och nypa före och efter träningsperioden. De utförde 2 övningar på triceps och 3 övningar på triceps, 3 serier med 12 repetitioner på varje övning. fter 5 och 10 veckor ökade belastningen och repetitionshastigheten sänktes till 8 och 6. fter 12 veckor visade MI inga tecken på tandförbränningseffekt antingen hos kvinnor eller hos män. Klype visade tecken på dysfunktion hos män, men har tydliga svagheter i styrketräning eftersom muskelmassökning ökar resultatet. Studien ger således inget stöd till hypotesen om punktförbränning.

tt japanskt forskargrupp testade hur uthållighetstrening med ett ben påverkade den feta massan runt benet som utbildades jämfört med benet som var inaktivt (13). 8 japanska kvinnor cyklade med ett ben i 60 minuter 3 gånger i veckan i 12 veckor. Intensiteten var lugn (ca 40% av VO2peak). fter 12 veckor hade båda benen en tendens till minskad fettmassa runt låret, men resultatet var inte signifikant. eduktion var 7 cm2 på det utövade benet och 7. 1 cm2 vid pensionen, vilket indikerar att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna även om de hade en signifikant minskning. Studien ger således lite stöd för tanken om punktförbränning.

yligen har det funnits två nya studier som kan verka som en punkt för punktförbränning. Vispute och kollegor visade 2011 att ett intensivt gastrisk program inte påverkade magefettet (14). 14 inaktiva personer tränade 7 mageövningar, 2 serier av 10 repetitioner, 5 gånger i veckan i 6 veckor. 10 andra personer fungerade som kontrollgrupp. Fettmassan mättes med både dual-energy röntgenabsorptiometri (DX) och nypa. fter 6 veckor fanns ingen minskning av magefett och allt som de uppnådde med mageövningen var att få lite bättre lokal uthållighet i bukmusklerna.

n ännu nyare studie använde en något annorlunda metod för att testa hypotesen om punktförbränning (15). Med en speciell cykel som kan öka och minska trycket på benen ökade blodflödet under träning. Studien hade fyra grupper, en kontrollgrupp, en grupp som bara gick för en diet, en gruppcykel och gick på en diet utan tryckbyte och den sista gruppen cyklar och gick på en diet med tryckterapi under träning. Träningsgrupperna tränade 30 minuter, 3 gånger i veckan i 12 veckor. Det fanns ingen skillnad mellan de grupper som tränade, vilket indikerar att det ökade blodflödet inte ökade fettreduktionen lokalt i benen. Gruppen som fick tryckbehandling hade en tendens till större fettreduktion i hela idioten, men resultaten var inte signifikanta. Hypotesen om punktförbränning får därför inte stöd från denna studie.

Över och utanför mageövningar?

Den forskning som gjorts hittills är inte fullständigt felfri och vi kan därför inte säga att fettvävnaden över arbetsmuskeln inte påverkas under lång tid.Det finns dock liten avsikt att satsa på många olika mageövningar i olika vinklar om målet är att minska magefett. För det första visar forskning att det inte finns någon särskild skillnad i resultat. Dessutom är energiförbrukningen en hanterbar prestation genom att använda en liten muskelgrupp så liten jämfört med att du bär hela kroppen som du aldrig kommer att tjäna på. Genom att utöva uthållighet i en maskin förbrukar cirka 1/10 av energin en användare genom att träna uthållighet på en löpband. Med andra ord får du upp till 5 timmars arbete för att uppnå samma effekt. Det är dock viktigt att komma ihåg att träning i magsegmentet är viktigt för andra saker än fettreducering, så klipp inte ut mageövningen helt enkelt för att du inte uppnår punktbränning.

eferenser

1. Krotkiewski M, niansson , Grimby G, jørntorp P & Sjøstrøm L (1979) ffekten av ensidig isokinetisk styrketräning på lokal morfologi, tjocklek och enzymer hos lokal fett- och muskelvävnad. ur J ppl. Physiol. 42: 271-281.

2. Olson L (1968) Spot reduktion eller subkutan fettvävnad. es Q. Oct; 39 (3): 647-652.

3. Mohr D (1965) Förändringar i midja och bukhäft och subkutan fett efter isometrisk övning. es Q. maj; 36: 168-173.

4. Calbet JL, Moysi JS, Dorado C & odriguez LP (1998) one mineralinnehåll och täthet hos professionella tennisspelare. Calc Tissue Int. 62: 491-496.

5. Katch FI, Clarkson PM, Kroll W & Mcride T (1984) ffekter av träningsutbildning på adiposcellstorlek och adiposity. es Q xerc Sport. 55 (3): 242-247.

6. oland M (1978) ntropometriska och densitometriska responser hos kvinnor till specifik ochgeneral träning. es Q. 49 (3): 322-328.

7. Gwinup G, Chelvam & Steinberg T (1971) Tjockleken på det subkutana fettet och aktiviteten hos den underliggande muskeln. nn Int Med. 74: 408-411.

8. oby F (1962) ffekt av träning på regional ackumulering av subkutan fett. es. Q. 33: 273-278.

9. Shade M, Hellebrandt F, Waterland JC & Carns ML (1962) Spotminskning i överviktiga kollagenkvinnor: Dess inflytande på fettfördelning som bestäms av fotografering. es. Q. 33: 461-471.

10. Carns ML, Schade ML, Liba M, Hellebrandt F & Harris CW (1960) Segmentvolymminskning genom lokaliserad mot generaliserad övning. Hum iol. December; 32: 370-376.

11. Stallnecht , Dela F & Helge JW (2007) Är blodflöde och lipolys i subkutan fettvävnad påverkad av sammandragningar i angränsande muskler hos människor? m J Physiol ndocrinol Metab. 292: 394-399.

12. Kostek et al (2007) Subcuntaneous fettförändringar som härrör från ett träningsprogram för övre kroppsresistens. Med Sci Sports xerc. 39 (7): 1177-1185

13. Miura et al (2009) ffekt av aerob träning på subkutan fettvävnad eller lår hos unga japanska kvinnor. J Physiol nthropol. 28 (5): 247-250.

14. Vispute et al (2011) ffekten av bukutövning på bukfett. J Strength Cond es. 25 (9): 2559-2564.

15. Löberbauer-Purer et al (2012).Kan alternerande underkropps negativ och positivt tryck under träning förändra regional kroppsfettfördelning eller hudutseende? ur J ppl Physiol. 112 (5): 1861-1871.

ADVERT

Mest populära