Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

Kör du snabbare om du är stel?

Publicerad 24 januari, 2012

Senast ändrad 24 Juni 2014

v Även otevatn - utbildning. nej

Kommer slitna ge bättre löpande prestanda?

Syftet med studien var att se vilken effekt sträckning av energi och uthållighet prestanda i utbildade manliga löpare.

De ämnen var 14 manliga löpare som avslutar två olika drifttester, en 30 minuters tyst jog vid en intensitet av 65% av maximal syreupptagning och en 30 minuters test dags att mäta energiförbrukningen och prestanda.

Innan tävlingsprovningarna slutfördes genomfördes ämnena som gick 15 minuter eller tyst sittande (kontrollgrupp).

esultaten visade att förlängningen inte påverkade den uppnådda löpförvrängningen.

Förbehandling före behandling resulterade i högre kaloriförbrukning jämfört med tyst sittande.

Forskarna drar slutsatsen att utvinning inte påverkar körprestandan hos välutbildade manliga löpare.

Källa: J Strength Cond es. 2012 feb; 26 (2): 335-41. ffekter av dynamisk stretching på energikostnader och kör uthållighet prestanda i utbildade manliga löpare. Zourdos MC, Wilson JM, Summer , Lee S, Park YM, Henning PC, Panton L, Kim JS. Källa 1Department of utrition, mat och motion Sciences, The Florida State University, Tallahassee, Florida; och 2Department of xercise Science and Sports Studies, University of Tampa, Tampa, Florida.

ADVERT

Mest populära