Landets ledare inom motion och kost >> Diet

Alkohol och motion

Publicerad 21 augusti 2010

Senast ändrad 28 juni 2014

v Iben Krogsæter - utbildning. nej

Intag av alkohol är vanligt i västerländsk kultur och har funnits sedan dagens tider. lkohol i stora mängder är skadlig för oss, men i mindre mängder har det visat sig ha hälsofrämjande effekter (Mcrdle et al 2001). Ändå förenar vi idrott och seriös träning idag med frånvaro från alkoholkonsumtion. I vilken utsträckning är alkohol helt destruktiv för motion, är det verkligen destruktivt i mindre mängder?

Det är ingen tvekan om att alkohol är skadlig och destruktiv för motion och hälsa när den konsumeras i större mängder. Förlust av muskelmassa, är skador på hjärta och kärlsystemet och lever, och ökad risk för cancer vanligt hos alkoholister (l-Sayed et al 2005; Urbano-Marquez och Fernandez-Sola 2004). Det sägs dock inte att all konsumtion av alkohol är negativ.

Prestanda under inflytande

Det finns två situationer som oftast diskuteras. lkohol påverkan på utbildning och träning resultat när det tas strax före eller under träning (under påverkan) och alkohol effekt på utbildning och utbildningsresultat tas i god tid i förväg (baksmälla) eller senare. Den första situationen ger tydliga negativa effekter (Obrien & Lyons 2000):

• Motorik försämras

• Heart pumpkapacitet minskar och därmed uthållighet bedrift

• Temperaturkontrollen påverkas och kan få negativa konsekvenser

• Ökar risken för komplikationer under träning (kardiovaskulära, astma)

det är alltså helt klart att utövandet / konkurrens under påverkan av alkohol har negativa konsekvenser för kvaliteten på utbildningen / resultat.

Prestationsdag då

Många tar alkohol dagen före träning, med den enkla tanken att imorgon alkoholen är ute av systemet. Det har dock visat sig att även en enhet av alkohol (ett glas vin, en pint) kan ha negativ inverkan på aerob uthållighet prestanda (Obrien & Lyons 2000). Den anaeroba prestationen verkar däremot inte påverkas (Obrien & Lyons 2000). Skälen till att aerob uthållighet reduceras kan vara:

• Minskad Krebs cykel

• Ökad laktat bildning

• Uttorkning

• Minskning av glykogen butiker

• psykologiska effekter

lkohol och proteinmetabolsime

n av de största effekterna hos alkoholister är muskelförlust och detta har väckt stor intresse för alkoholens påverkan på proteinmetabolism, särskilt i kroppsbyggnadsmiljön.Det är inte ovanligt att denna miljö avskräcker all användning av alkohol under byggnadsperioden. Men är det att även ett litet glas vin på fredagskväll har en negativ effekt? Om du har en fest med dina vänner och konsumerar lite mer än ett glas vin, bryter du träningen för resten av veckan?

tt problem att svara på den frågan är att det mesta av forskningen som görs görs antingen på alkoholister eller råttor. lkoholister får enorma mängder alkohol utöver det faktum att många andra faktorer, såsom kost, påverkar hormonella reaktioner och proteinmetabolism.

åttor är metaboliskt mycket liknar oss människor, men vi kan inte dra direkta slutsatser från studier med råttor till människor. Således är det faktiskt sant att mängden alkohol som påverkar vår proteinmetabolism är negativ, vilket minskar muskelmassan.

Studier på råttor visar en minskning av proteinsyntesen vid konsumtion av alkohol, vilket kan indikera att liknande tillstånd kan hittas hos människor (Preedy et al 2001, Preedy et al 1999). Studier hos alkoholister visar också minskad proteinsyntes och minskning av muskelmassa, speciellt typ II-fibrer (Preedy et al 2001, Preedy et al 1999). Men det här är efter en lång tid missbruk av stora mängder alkohol.

ndra faktorer ofta nämns är alkoholen minskar produktionen av anabola hormoner såsom testosteron (Valimaki et al 1984) och ökar produktionen av katabola hormoner såsom kortisol (kman et al 1994; Valimaki et al 1984). Men nya studier visar att testosteron produktions ökar efter konsumerar vissa alkohol (0, 5 g per kg kroppsvikt) i både män (Sarkola & riksson 2003) och hos kvinnor (Sarkola et al 2000).

Studier visar också att kortisolhalten inte påverkas signifikant av alkohol i små mängder (Sarkola et al 1999).

Slutsats

Om du vill få ut mesta möjliga av ditt träningspass ska du ha ett minimalt alkoholintag och undvika alkohol under träningsperioder. Övningar en bara för att hålla sig i form och för hälsoskäl, det skadar inte med lite alkohol. För kroppsbyggare, vänta bara på fler studier gjorda på människor som visar oss om proteinmetabolism påverkas av måttligt intag. Om du vill ha maximal muskeltillväxt ska du säkert avvika från alkohol under byggnadsperioder tills mer tydliga fakta finns på bordet.

Källor

Mcrdle WD et al (2001) Övningsfysiologi: nergi, näring och mänsklig prestation, 5: e utgåvan. Lippincott W & W, Usa.

Urbano-Marquez & Fernandez-Sola J (2004) ffekter av alkohol på skelett och hjärtmuskulatur. Muskelnerv. 30: 689-707.

Obrien CP & Lyons F (2000) lkohol och idrottare. Sport Med. 29 (5): 295-300.

Preedy V et al (1999) Proteinmetabolism i alkoholism: ffekter på specifik vävnad och hela kroppen. utr. 15: 604-608.

l-Sayed MS m.fl. (2005) Samspelet mellan alkohol och motion: fysiologiska och hematologiska konsekvenser.Sport Med. 35 (3): 257-269.

Sarkola T & riksson JP (2003) Testosteron Ökningar i men efter en låg dos av alkohol. lkoholklin ps es. 27 (4): 682-685.

Sarkola T et al (2000) kut effekt av alkohol på androgener i premenopausala kvinnor. lkoholalkohol. 35: 84-90.

Preedy V m.fl. (2001) lkoholisk Myopati: iokemiska mekanismer. Drug lcohol Dep. 63: 199-205.

Valimaki MJ et al (1984) Sex Hormoner och adrenokortikala steroider akut berusade av etanol. lkohol. 1: 89-93.

kman et al (1994) Delayed proopiomelanokortin aktivering efter etanolintag hos människa. lkoholklinik xp es. 18: 1226-1229.

Sarkola T et al (1999) kut effekt av alkohol på estradiol, estron, progesteron, prolaktin, kortisol och luteiniserande hormon hos premenopausala kvinnor. lkoholklinik xp es. 23 (6) 976-982.

ADVERT

Mest populära