Landets ledare inom motion och kost >> Uthållighet

En ökning varje vecka?

Publicerad 21 oktober 2010

Senast ändrad 28 juni 2014

v ven otevatn Training. nej

n studie skulle avgöra om det finns tillräckligt med en session per vecka för att öka uthålligheten.

Syftet med denna studie var att se om 3 månaders uthållighetsträning med måttlig intensitet kan förbättra formen av friska unga, lågaktiva män.

Metod

Ämnena var 37 inaktiva män i åldern 18-25 år. De var indelade i två grupper, en träningsgrupp och en kontrollgrupp.

Träningsgruppen bestod av 19 män som tränade på en ergometercykel med en intensitet motsvarande 60% av den maximala insatsen. De tränade en gång i veckan i 12 veckor. Kontrollgruppen levde sitt normala liv.

Före och efter träningsperioden mättes maximal syreupptagning, vilopuls och benstyrka.

esultat

Träningsgruppen ökade nästan alla fysiska parametrar jämfört med kontrollgruppen. Syreupptagningen ökade med 19, 7% och vilopausen var 7, 4%.

Slutsats

Övning med måttlig intensitet en gång i veckan i 12 veckor var tillräcklig för att öka uthålligheten hos inaktiva unga män. Denna typ av lågfrekvent träning kan användas för att uppmuntra inaktiva människor till mer innehåll med fysisk aktivitet.

Källa: J Med ssoc Thai. 2010 sep; 93 (9): 1070-4. ffekt av enstaka uthållighetsövning på fitnessstatus i stillasittande ämnen. Hiruntrakul , anagara , masithi , orer KT. Institutionen för fysioterapi, Fakulteten för associerad medicinsk vetenskap, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand. Hashira @ KKU. ac. th

ADVERT

Mest populära