Landets ledare inom motion och kost >> Utbildningen

Lite om idrottspsykologi

Postat 31 augusti 2010

Senast ändrad 28 juni 2014

v ven Hollingen - Utbildning. nej

Vad är sportpsykologi och vem kan ringa till en idrottspsykolog?

Coleman Griffith anses vara grundare av idrottspsykologi. Han var anställd vid University of Illinois, Cahmapaign 1925. Coleman jobb var genom idrottspsykologi för att förbättra idrottsprestation av universitets idrottare och var den första att undersöka sambandet mellan idrott och prestation. På 1950- och 60-talet var personlighetsforskning ett populärt område inom idrottspsykologi.

Forskning har dock visat svaga och delvis motsägelsefulla resultat i förhållande till antaganden om att specifika personlighetstyper skulle fungera bra i idrott. På 1960- och 70-talet ökade forskningen inom idrottspsykologi. Forskning kring förhållandet mellan spänning och prestation baserades på användningen av allmänna psykologiska teorier som satts i ett atletiskt sammanhang. Denna trend började emellertid bli kritisk när man trodde att det var fel att förlita sig på allmän psykologisk teori och labyrinter. Det påpekades att man behövde utveckla mer idrottsspecifika teorier och att forskning skulle genomföras mer i idrottsarenan.

Läs också: Fortsätt motivation!

I övergången från 1970 till 1980-talet började en särskilt i nordamerikanska idrottspsykologi betonar ett kognitivt förhållningssätt i idrottspsykologi, dvs tankar, åsikter och attityder är viktiga faktorer som påverkar oss som motivation, koncentration, självkänsla, stress och ångest. Under samma period i de tidigare ast loc-länderna betonades mer och mer forskning och åtgärder som syftade till att påverka idrottarnas prestationer. Sådan betoning på prestanda fokuserar på den kommunistiska regimen som använde sport och prestationer som propaganda för sitt politiska system.

Sport Psychology i dagar som syftar till två huvudområden a) förstå de psykologiska faktorer som kan påverka idrottsprestationer och b) förstå hur atletisk aktivitet kan påverka psykologiska utveckling (Weinberg & Gould, 2006). Ämnen som för närvarande har en central plats i idrottspsykologi är vända ledarskap, gruppdynamik, kommunikation, visualisering, målsättning, konkurrens förberedelse, fitness och wellness, skada och psykologi, utbrändhet, barn och fitness, aggression, kön och sport beteende.

I medierna idag dras "idrottspsykologer" ofta i samband med sport och prestation. Idrottspsykologen kan vara en vilseledande titel i orge. I orge finns det bara personer med examen i psykologi som kan kalla en psykolog. Det finns ingen utbildning i orge idag som leder till idrottspsykologen. Ändå finns det många inom idrottsutbildningen som berikar i idrottspsykologi och arbete inom detta område.Många kommer därför att hävda att personer med idrotts psykologisk kompetens bäst beskrivs som idrottspsykolog eller mental tränare.

Läs också: Vad håller på att hålla motivationen uppe?

Källa: Weinberg, . S & Gould, D. (2006) Grunden för idrott och motionpsykologi, 4: e upplagan, human kinetik.

ADVERT

Mest populära