Landets ledare inom motion och kost >> Artiklar

4 Ingredienser som du måste räkna med och uppmärksamma din träning

Här är en liten introduktion till vad din träning består av och hur du ska organisera dig själv för att få framsteg du vill ha.

Din träning är en kombination av volym, intensitet, frekvens och ansträngning. Vi pratar om 4 komponenter som du behöver beräkna och vara uppmärksam på.

Volym

Utbildningsvolymen innehåller hur mycket som lyfts. Du kan räkna med det som det totala beloppet som höjts. Om du tar en ettusen i bänken, så volymen på den här hundra kilo, eller så kan du lägga ihop den totala lyfta laster som är tusen kilo. Ju högre volymen du tränar, desto mindre ansträngning kommer att göras innan du når mättnadspunkten för muskeln. Intensiteten kommer också vanligtvis att vara lägre ju högre volymen av träningen är.Denna term betyder att säga något om hur mycket man lyfter upp. Många blandar begreppen intensitet och ansträngning tillsammans. De två termerna är helt olika. Om du tar en tier i bänken på hundra kilo, då den 100 kilo intensitet du tränar med.

Frekvens

Med denna term avses hur ofta det praktiseras. Man måste vara medveten om att du talar om frekvensen i förhållande till varje muskelgrupp / grupper som är utbildade och / eller frekvens pass totalt. Ju högre frekvens du har på dina sessioner, desto lägre ansträngning måste vara.

nsträngning

Denna term betyder att säga något om hur svårt det är. nligt trimmen. Ingen sin utbildningsmodell, tar det 10 dagar av vila för att få en muskel från utbildade och negativa tillstånd för utbildning villig och positiv muskulatur i. Modellen innebär att om du tränar varje muskelgrupp inte oftare än en gång per tio dagar, så du måste träna med 100% ansträngning. Detta innebär att du trycker dig till det yttersta (tills nästa rep är inte möjligt). Men om du tränar varje dag, så insatserna måste köras ned till 10%, att utbildning inte leder till överträning.

Det kommer inte att rekommendera att det tränas med full ansträngning och tio dagars vila mellan träningspass på varje muskelgrupp, eftersom det inbjuder mer eller mindre allvarliga skador på kroppen. n av de största bodybuilders, Jostein ?? degården, utöva sina fötter bara en gång per tio dagar, och han anser att detta är bara bra. Det bör emellertid nämnas att Jostein har haft elva muskelspänningar.

egeln är och

Ju hårdare du tränar (ju högre insats du tränar med), den sällsyntare kan / bör / ska träna. Om du tränar som en grupp muskler en gång i veckan bör du satsa på 60 70% vadslagning.

Cracking dig igenom från en positiv, stark och vilade tillstånd, tunga, långsamma och negativa, sedan lägga till en extra hvileuke. Detta ger muskelgrupp 14 dagars vila, vilket säkerhetsmarginal bör / kan orsaka musklerna som löper från den utbildade att utöva driven.

ADVERT

Mest populära